Kontakt

Besøks- og postadresse

Direktør

Avdelingsdirektør, Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS)

Avdelingsdirektør, Publikumsavdelingen

Avdelingsdirektør, Nasjonalt pilegrimssenter (NPS)

Fagdirektør (Ph.d.), Kulturminnevern

Administrasjonssjef, Administrasjon- og økonomiavdeling

Kommunikasjonssjef, Kommunikasjonsavdeling

Drifts – og sikkerhetsleder, Drift- og sikkerhetsavdeling

Seniorrådgiver, samlingsforvaltning, Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS)

Førsteamanuensis (Ph.d.), Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS)

Seniorrådgiver, formidling, Publikumsavdelingen

Seniorkonsulent, arrangement og utleie, Publikumsavdelingen