Konfirmasjonstida handler om å reflektere over hva det er å være menneske i relasjon til andre, til Gud, naturen og oss selv. Om behovet for mening, om tro og tvil, Bibelens fortellinger, kirkens liv, høytider og tradisjon. Den handler om identitet, om Gud og mennesker, om deg og meg. Konfirmasjonstida skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds-, praksis- og fellesskapsdimensjoner i dialog med konfirmantenes livsspørsmål.

Hvert år deltar konfirmantene i Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene samler inn penger gjennom sponsorløp. Konfirmantens skaffer sponsorer som gir et beløp per runde konfirmanten klarer å gå eller løpe rundt Lade kirke.

Plass til alle tanker

Du kan lære mer om Gud, Jesus, gudstjenester og kirken. Det er plass til alle dine tanker og spørsmål i samtalene våre.

Nidaros domkirke sokn tilbyr konfirmantundervisning og konfirmasjon til de som sokner til menigheten.

I tillegg gis medlemmer av Nidarosdomens gutte- og jentekor anledning til å delta i våre konfirmasjonsforberedelser og/eller selve konfirmasjonsgudstjenesten. Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdager, samt noen helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i løpet av året.

Vi er også sammen på leir, miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og i forbindelse med innsamlingsaksjon. En del av programmet er sammen med konfirmantene fra Lade og Bakklandet/Lademoen.

Konfirmasjonstidspunkt i 2025 vil være lørdag 10.mai ca kl 15. og søndag 11. mai kl 11.

· Fordeling av konfirmasjonstidspunkt skjer basert på ønsker og kapasitet. Informasjon kommer snart til de som er påmeldt. I år har vi reservert helgen 8.-10. november for konfirmantleiren.

Nettpåmelding til konfirmasjon er åpen fra 7. mai.

Årets høydepunkt

De fire menighetene Lade, Lademoen, Bakklandet og Nidaros domkirkes sokn har felles leir på Mjuklia på Berkåk. For mange er dette årets høydepunkt. I år arrangeres konfirmasjonsleiren 8.-10. november.

Se video fra konfirmantleir her

Bosatt utenfor domkirkens sokn?

Mange synes det er ekstra stas med konfirmasjon i Nidarosdomen. Vi innskrenker i år muligheten for utensokns konfirmasjon til følgende grupper:

  • Sangere i Nidarosdomens Gutte- og jentekor
  • Elever ved Birralee International School

Alle andre henvises til egen menighet, uavhengig av den tilknytning de måtte føle til nasjonalhelligdommen.