Bygningshistorie

Nidarosdomen - Norges nasjonalhelligdom - ble påbegynt i år 1070 og er bygget på Olav den Helliges gravsted.