Glassmaleriene

De fleste glassmaleriene i Nidarosdomen er laget av kunstneren Gabriel Kielland i perioden fra 1908 – 1934. Han var på studieopphold i Frankrike, og ble særlig inspirert av katedralene i Chartres og Bourges.

Et glassmaleri består av mange fargede eller malte glassbiter, bundet sammen med blyremser til en mosaikk. Glassmaleriene er med på å understreke arkitekturen i en gotisk katedral. Buene, ribbehvelvene og de store vindusåpningene farges av lyset som skinner gjennom de forskjellige glassbitene. Tidligere fungerte vinduene som en slags «tegneserie» av bibelske historier. Slik fikk også de som ikke kunne lese kjennskap til Bibelens budskap.

I flere av katedralene i Frankrike har man bevart vinduer fra 1000-1100tallet. Under arkeologiske utgravninger i Erkebispegården på 1990-tallet, ble det funnet massevis av farget glass og deler av blyfuger. Dette viser at også Nidarosdomen hadde glassmalerier i middelalderen, og at verkstedet nok lå i Erkebispegården.I perioden fra 1908 – 1934 hadde kunstneren Gabriel Kielland hovedansvar for nye glassmalerier i hele katedralen. Han var på studieopphold i Frankrike, og ble særlig inspirert av katedralene i Chartres og Bourges.

Vinduene på nordsiden av Nidarosdomen har motiver fra Det gamle Testamente, mens sydsiden har motiv fra Det nye Testamente. Begge sidene begynner i vest med henholdsvis Skapelsen og Kristi fødsel, og fortsetter fremover mot høyalteret.Høyt oppe under hvelvene i koret er apostlene, mens kirkens hellige menn og kvinner befinner seg i skipet.

Det store rosevinduet fremstiller Dommedag. Det er 12 m høyt og 8 m i diameter.Det røde feltet i midten symboliserer Kristus, og minner også om at det ble sagt at det lyste en «karfunkel» på Vestfronten i middelalderen. Herfra stråler gule og røde flammer, og i enden er engler som synger og spiller. Ytterst er engler med basuner som varsler at Dommedag er nær.

Under rosen er 9 spissvinduer med Kristus i midten, omgitt av de salige til venstre (sør) og de fortapte til høyre (nord).