Riksregaliene

I Erkebispegårdens vestfløy kan du oppleve kongekronen og resten av de norske kronjuvelene!