Trondheim Vokalensemble

Trondheim Vokalensemble er et profesjonelt kor etablert i 2015. De er knyttet til Nidaros domkirke og Vår Frue menighet og Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO).

Høsten 2015 ble Trondheim Symfoniorkester og Nidarosdomen og Vår Frue menigheter tildelt et betydelig beløp fra Norsk Kulturråd til oppstart av et profesjonelt kor med 12 sangere i Trondheim. Ensemblet presenterer korkunst på høyeste profesjonelle nivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Trondheim Vokalensemble har ni fast ansatte sangere, men utvides til både 12 og 16 sangere ved behov. Det rekrutteres blant de beste nasjonalt og internasjonalt. Trondheim Vokalensemble medvirker i en rekke gudstjenester og konsertprosjekter, både i Nidarosdomen og i Olavshallen sammen med Trondheim Symfoniorkester. Koret bestreber seg på å gi folk vokalopplevelser på høyeste internasjonale nivå.

De ansatte ensemblesangerne er:

Tonje Eero Hove

Ranveig Helen Lægreid

Maria Moen Nohr

Nina Sætherhaug

Stian Økland

Sverre Johan Aal

Morten Kvaal