Nidaros domkor er Nidarosdomens eget kammerkor med ca. 40 medlemmer.

Kirkemusikk

Korets repertoar består først og fremst av kirkemusikk fra de siste 500 år, samt urframføringer av verk av lokale og nasjonale komponister. På CD-en Nidaros (2010) har Nidaros domkor spilt inn utdrag fra musikk skrevet spesielt til koret. I 2014 ble CD-innspillingen av Torbjørn Dyruds «Out of Darkness» nominert til Grammy for Best Choral Peformance.

Nidaros domkor vektlegger å holde høyeste musikalske nivå både i nyskapende framføringer, oppsetninger av store verk og deltagelse i Nidarosdomens gudstjenesteliv. Koret samarbeider jevnlig med internasjonalt anerkjente solister, dirigenter og musikere, samt ulike festivaler som KamFest og Olavsfestdagene.

Nidaros domkor representerer Trondheim og Nidarosdomen såvel regionalt som nasjonalt og internasjonalt. Koret har de siste årene blitt tildelt «produksjons- og driftsstøtte for kor på særlig høyt nivå» av Kulturrådet.

Les mer på hjemmesiden til Nidaros domkor.

Karen Haugom Olsen


Karen Haugom Olsen, dirigent og kunstnerisk leder

Karen Haugom Olsen er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole. Hun har en mastergrad i solistisk orgelspill fra Musikhochschule Stuttgart og en mastergrad i direksjon fra Norges Musikkhøgskole der hun studerte under Grete Pedersen.

Fra 2005-2014 var hun ansatt som kantor i Nordstrand kirke i Oslo. I perioden 2012-2014 var hun assistent i det Norske Solistkor. I 2014 -2015 var Haugom Olsen ansatt som lektor i dirigering ved universitetet i Erfurt og gjesteforeleser ved Musikkhøgskolen i Weimar, der hun holdt seminar i korimprovisasjon.

Karen Haugom Olsen tiltrådte stillingen som domkantor i Nidaros domkirke i 2016 og er kunstnerisk leder for Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor. Hun har de siste årene hatt prosjekter og samarbeid med Trondheim Vokalensemble, Trondheim Symfoniorkester, TrondheimSolistene og Luftforsvarets musikkorps, samt festivaler som Olavsfestdagene, Kamfest og Barokkfest.

Karen Haugom Olsen har et spesielt fokus på å utarbeide helhetlige konsertkonsepter, gjerne der klassiske verker gis en ny form i kombinasjon med blant annet joik, norsk folkemusikk og improvisasjon. Dette har ført til flere spennende samarbeid over landegrenser.