Trondheim Vokalensemble (TVE) er et profesjonelt kor som ble etablert i 2015.

Ensemblet er tilknyttet Nidarosdomen og Vår Frue menighet og Trondheim Symfoniorkester & Opera.

TVE kom i stand som et resultat av en bevilgning fra Norsk Kulturråd i august 2015, etter en felles søknad fra Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet og Trondheim Symfoniorkester (TSO). Man satte straks i gang med å bygge opp et ensemble gjennom prøvesang, et arbeid som fortsatt pågår.

TVE er i 2020 inne i sitt fjerde hele driftsår, og har funnet sin plass i Trøndelag og blant profesjonelle musikkensembler i Norge. Ensemblesangernes jobb er knyttet til TSOs operasatsning. I tillegg er koret tilknyttet Nidarosdomen der ensemblet bidrar ved vanlige høymesser og begivenheter av nasjonal karakter. Koret har også plass til konserter i egen regi.

Ensemblet har per i dag syv fast ansatte sangere, men ensemblet utvides til både 12 og 16 sangere ved behov. Det rekrutteres blant de beste både lokalt og nasjonalt.