Fra 1. mars skal Håkon Blekens serie "Korsveien" vises i Kvinnenes minnekapell i Nidaros domkirkes nordre tverrskip.

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet ønsker å legge til rette for midlertidige utsmykninger i Nidaros domkirke for å gi besøkende nye muligheter for ettertanke, og aktualisere fomidlingen av det kristne budskapet. Menigheten har nå inngått et samarbeid med Håkon Bleken om en temporær utsmykning.

Fra 1. mars skal Håkon Blekens Korsveien vises i Kvinnenes minnekapell i Nidaros domkirkes nordre tverrskip. Menigheten har valgt Kvinnenes minnekapell, som på en særlig måte minner oss om vår historie som okkupert under 2.verdenskrig, og om vårt ansvar som medmennesker. Blekens Korsveien er en serie på 15 malerier om Jesu lidelseshistorie og ble opprinnelig laget til St. Olav katolske kirke på 70-tallet. Da bildene ikke fikk plass i den nyoppførte kirken, åpnet det seg en mulighet for at billedserien Korsveien kunne tilbys domkirken og menigheten.

Utsmykningen åpnes ved fastemesse i domkirken askeonsdag 1.mars kl 18.00, som innleder fastetiden- forberedelsen til påske. Sokneprest Bodil Slørdal mener at det gir dyp mening å meditere over Korsveiens stasjoner med Blekens aktuelle og politiske tolkning av menneskers maktbruk, kamp og lidelse i ulike tidsepoker nettopp i dette rommet, særlig i fastetiden. Korsveien vil være i Kvinnenes minnekapell til ut september 2017.