Under Olavsfest ble en nye utgave av "Passio Olavi" lansert. Denne utgaven er oversatt til bokmål og har Håkon Gullvågs tapte Olavsalter på omslaget.

Under Olavsfest ble en nye utgave av "Passio Olavi" lansert! Mer enn tohundre hadde tatt plass foran Vestfronten og fikk høre Øystein Ekroll fra NDR fortelle om bakgrunnen for boka mens forlagsredaktør Maria Veie Sandvik takket oversetter Lene Dåvøy og Håkon Gullvåg for deres bidrag til boka. Høydepunktet var selve opplesningen av mirakler ved domprost Ragnhild Jepsen og skuespiller Torstein Andersen.

Skriftet «Passio et miraculi beati Olavi», som det opprinnelig heter, er Norges eldste bok. Den bygger på Olav den helliges lidelser og undere, og ble samlet inn og delvis skrevet av erkebiskop Øystein Erlendsson på 1100-tallet, fra hans nye erkebispesete i Nidaros. Den nye utgaven av Passio Olavi er oversatt til bokmål og har Håkon Gullvågs tapte Olavsalter på omslaget.

Erkebiskopen Øystein var en driftig type som ikke bare samlet alle kjente olavsmirakler, men startet den store utbyggingen av Nidarosdomen slik vi ser den i dag. Han har sannsynligvis forfattet bokas biografiske innledning som understreker hvordan Olav var Kristus-lik, og underbygger dette med bibelsitater som setter Olav inn i en bibelsk kontekst. Gjennom tekstene år vi også et gløtt inn i livene til vanlige mennesker i middelalderen. Vi måter fiskere som reddes i havsnød og storm etter å ha bedt til helgenen, og småfolk som ble herjet med av de mektige. Det er ikke merkelig at disse spennende historiene ble grunnlaget for en rik flora av sagn, legender og eventyr. I sagnene kjempet St. Olav mot troll og onde makter, og ingen annen norsk helgen har satt slike spor etter seg i norsk natur og folkeliv.

Etter 850 år er historiene om St. Olav stadig god lesning. Boken fås kjøpt i Butikken ved Nidarosdomen, eller kan bestilles her.