– Mange er redd stillhet, og det kan være mye støy og bekymringer som tar fokuset og gjør at vi unngår stillheten, skriver kapellan Marie Farstad i Ord til trøst.