Nidarosdomen holder åpent som normalt. Omvisninger går som planlagt og nesten alle gudstjenester og konserter vil bli gjennomført. Det vil imidlertid bli noen begrensninger på antall og nye rutiner for plassering.

Omvisninger

Omvisninger går som planlagt, men alle i gruppa og guiden må ha på munnbind.

Arrangementer

Nye koronaregler annonsert nå medfører at vi nå kan gjennomføre alle planlagte arrangement.

Har du kjøpt konsertbillett? Følg med!

Dessverre vil ikke alle billettkjøpere til de mest populære konsertene få plass. Dette vil dere få individuell informasjon om pr epost - Følg med! Det er arrangøren for de enkelte konsertene som skal håndtere dette, men ingen har kapasitet for personlig kontakt med hver enkelt billettkjøper. Sjekk evt. søppelpostkassen hvis det ikke kommer ordinær epost innen 24 timer før konsertstart.

Smittevern

Alle er forpliktet til å holde seg oppdatert om nasjonale og lokale smittevernregler.

Personer med sykdomssymptomer skal unngå offentlige arrangement og forholde seg til regler om karantene.

Begrens antall nærkontakter, hold avstand og bruk munnbind når det ikke kan unngås.

Under innslipp og ved bevegelse i kirken i forbindelse med arrangement, skal alle benytte munnbind.

Alle oppmuntres til å benytte gode rutiner for hygiene.

Gudstjenester og konserter

Vi anmoder alle om å reservere plass på forhånd for de gudstjenester hvor dette tilbys. Selv om vi oftest forventer at det vil være plass for alle, så forenkles registreringen ved inngangen.

Vi er pålagt å holde oversikt over hvor alle har sittet under arrangementer med mer enn 30 deltakere. Dette skjer ved at alle får tildelt et kort med nummer i inngangen. Dette kortet ber vi om at dere etterlat på den stolen dere har benyttet. Vi vil i etterkant oppdatere våre registreringslister med disse seteplasseringene.

I tilfelle vi får rapport om smitte blant deltakerne, vil vi kontakte de som har hatt sete i nærheten av vedkommende (2 meters radius)