Siste del av juli har noen begivenheter som medfører avvik i åpningstidene.

Torsdag 22. juli

Vi markerer tiårsminnet for terroren 22.7.2011.

Nidarosdomen vil være åpen, med gratis inngang 9:00 - 13:30 og 15:30 - 17:30. Denne dagen er det ikke omvisninger eller tårnoppgang. Kirken er tilrettelagt for dem som ønsker rom for meditasjon, lystenning og bønn.

  • På Vestfrontplassen kl 11 er det minnemarkering i regi a Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
  • Kl 14:15 holder vi en særskilt minnegudstjeneste inne i kirken.


Tirsdag 27. juli

Olavsfest 2021 åpner 28. juli. Dagen før stenger vi kl 15:00 for å forberede festivalen.

I festivalperioden, 28.7. - 3.3. vil det være en rekke ekstra gudstjenester, konserter, foredrag mm.

Torsdag 29. juli - Olsok

Olsokdagen er spesiell for oss i Nidarosdomen. Dagen fylles med en rekke gudstjenester. Pga. koronabegrensninger kan vi ikke åpne for åpen inngang. Bare mellom 12:45 - 13:30 vil det være fri inngang for dem som ønsker å besøke kirken utenom gudstjenestene. Det er ikke omvisninger eller tårnoppgang denne dagen.

Vil du delta på gudstjeneste?

Koronarestriksjoner medfører at det på enkelte gudstjenester ikke vil være plass for alle som ønsker å delta. Vi anbefaler derfor flest mulig om å reservere plass på forhånd. Dette forenkler også den obligatoriske registreringen ved inngangen. (Det er ikke påmelding til middagsbønn og middagsmesse.)

Gudstjenestedeltakelse er selvsagt gratis. Inngang til gudstjenester er forbeholdt dem som ønsker å overvære hele gudstjenesten. Det er ikke anledning til å "se seg om" mens gudstjenestene pågår*. Da henviser vi til ordinær åpningstid.

*) Noen hverdagsgudstjenester pågår i kirkens ordinære åpningstid. Da vil selvsagt besøkende, som har betalt inngangsbillett, kunne vandre fritt i kirken - med unntak av det kapellet hvor gudstjenesten feires.