Håkon Blekens kulltegninger har funnet veien til Nidarosdomen

– Ja, jeg er svært glad for at Håkon Blekens bilder nå finner veien til Nidarosdomen. Rommet vil gjøre noe med bildene hans. Jeg er spent på hva, sier Tom Egil Hverven, litteraturkritiker og forfatter. Lørdag 22. mai åpnes del to av «Fragmenter av et livssyn». Utstillingen blir hengende til 1. oktober 2021.

– For meg betyr det mye at hans bilder får virke i det rommet, sier Hverven.

Sammen med preses Olav Fykse Tveit vil han dele tanker om Håkon Blekens kunst i kirken under åpningen av utstillingen «Fragmenter av et livssyn» lørdag 22. mai. Den åpner i forlengelse av Orgelmeditasjon kl. 13.30. Dette er del 2 av utstillingen. Del 1 er å se i Lavetthuset i Erkebispegården.

Hverven kjenner Bleken godt. I fire år arbeidet han intenst med Blekens kunstnerskap. Arbeidet resulterte i boka «Lyset i støvsøylen – en samtale med Håkon Bleken» (2019).

Tom-Egil Hverven og Håkon Bleken
Litteraturkritiker og forfatter Tom Egil Hverven og Håkon Bleken møtes igjen - i Nidarosdomen. Her i samtale ved Henie Onstad Kunstsenter. (Foto: Hedvig Anderson/Henie Onstad Kunstsenter)

Bakgrunnen var at han så og ble bergtatt av Blekens kulltegninger ved Henie Onstad Kunstsenter noen år tidligere. De traff hverandre og samtalte tre-fire helger i året - i flere år.

– Å arbeide med Bleken var en sann glede. Han er et sjeldent energisk menneske med en enorm produksjon. Å ha en slik arbeidskapasitet i en alder av 92 år er imponerende, sier Hverven.

Nå gleder han seg til å se kulltegningene i kirkerommet.

Håkon Bleken Fragmenter av et livssyn
Håkon Bleken har laget nye bilder til ustillingen i Nidarosdomen. Her fotografert av TV2. (Foto: NDR)

– Blekens kunst bryter ned forventningen du vanligvis har til hva du skal se i et kirkerom. De stiller deg ikke inn på andakt, du faller ikke til ro med dem. De er mer kunst som provoserer og ansporer til å tolke aktivt, ikke minst motsetningene i bildene, peker Hverven på.

Han viser blant annet til Jan Brockmann, professor i estetikk, som har skrevet om Korsveien. Serien henger allerede i Nidarosdomen.

– Fulle av gåter

– Brockmann peker på at det i Blekens bilder ligger en oppfordring til handling. De utfordrer oss til å se menneskets sårbarhet og vise frem motsetninger, ja også motsetningene i kristendommen. De evangeliske tekstene kan være fulle av gåter. Se også på Paulus brev til romerne, der han blant annet sier: «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.»

Hverven gleder seg til å se hvordan paradoksene i Blekens bilder vil virke i det store rommet Nidarosdomen.

– Disse motsetningene kan du også se i hans glassmalerier fra Spjelkavik kirke som nå henger i Lavetthuset. Kunsthistoriker Gunnar Danbolt skriver fint om om hvordan Blekens kirkekunst forsterker en poetisk opplevelse av bibeltekstene, sier Hverven.

Håkon Bleken Lavetthuset
Første del av Håkon Blekens utstilling «Fragmenter av et livssyn» er å se i Lavetthuset i Erkebispegården. (Foto: NDR)

Han er også fascinert av Blekens samfunnsengasjement, hvor ekstremt godt maleren følger med - og hvordan det kommer til uttrykk i bildene hans.

Mørket mot lyset

– Han er totalt uredd med tanke på å ta opp de vanskeligste spørsmålene. For eksempel har han vært opptatt holocaust og jødenes skjebne. Spørsmålet om hvorvidt kirka sviktet jødene under krigen, en sak som nå aktualiseres i samfunnsdebatten. Blekens kulltegning «Il Duce», med Mussolini og Kristus, er en påminnelse om at avstanden mellom kirkemakt og politisk makt ikke alltid har vært betryggende, viser Hverven til.

At utstillingen med de mørke og gjerne dystre kulltegningene åpner nå, og møter den lyseste årstiden, synes han også er «paradoksalt».

– Bleken er jo også en mester i å bruke lyset. Han bruker det sparsomt, men det er desto mer virkningsfullt til stede i spillet mellom lys og skygge. Jeg gleder meg til å se!

Preses Olav Fykse Tveit
Tom Egil Hverven vil gi eit viktig bidrag til innsikt i Håkon Blekens kunst, sier preses Olav Fykse Tveit. (Foto: Bo Mathisen)


Preses Olav Fykse Tveit har store forventningar til denne utstillinga av Blekens kyrkjekunst i Nidarosdommen.

– Det er ei viktig hending i norsk kulturliv at vi får sjå dette samla, og det er ei gåve til alle som kjem innom Nidarosdomen i denne tida. Dette kan gi oss ei ny oppleving av Håkon Blekens kunst i eit rom der menneske i generasjonar har uttrykt sine sorger, sine gleder, sitt håp og si tru. Eg trur Blekens bilete kan gi oss nye opplevingar og kjensler av kva menneskelivet inneber, og korleis dette har noko med Bibelens og kyrkjas budskap å gjere. Men eg trur det også kan innebære at våre tankar, kjensler og tru vert utfordra til å søke ny erkjenning. Eg håpar det vert ei annleis oppleving av noko som betyr mykje for mange. Tom Egil Hverven vil gi eit viktig bidrag til innsikt i Håkon Blekens kunst. Eg har æra av å seie nokre ord til takk til Bleken – og til Hverven.

Håkon Bleken og Cathrine Hovdahl Vik


Kurator Cathrine Hovdahl Vik er ansvarlig for monteringen av ustillingen i Nidarosdomen. Hun opplever det som en drøm å få være med på.

– Først og fremst er dette veldig sterkt. Bildene hans i kombinasjon med dette bygget gjør sterkt inntrykk på meg. At han har lagt til farger i de nyeste kulltegningene, er utrolig spennende. Han har prøvd det litt før, men realisert det først nå i forbindelse med denne utstillingen. Kvaliteten er utrolig høy! Jeg er kjempeydmyk som får lov til å være med på dette i Nidarosdomen, så langt fra en «hvit kube» det går an å komme når det gjelder å lage utstilling. Å få være med på en sånn reise er en drøm. Å ha bildene i dette rommet er et privilegium, både for han som kunstner og for oss som jobber med det. Rommet gjør det så rått, bare denne kontrasten mellom nye verk og glassmaleriene – de forsterker hverandre. Kanskje flere ser opp på detaljene i glassmaleriene også når de ser bildene under. De gir noe til hverandre, uten å konkurrere. Så er det fint å se at det han slo gjennom med på 70-tallet, fortsatt har samme signatur. Det er ingen tvil om at det står Håkon Bleken på dem, selv om det er nesten 50 års spenn mellom dem - et veldig klart kunstnerskap!

Håkon Bleken atelier


I forkant av utstillingen besøkte vi Håkon Bleken i hans atelier. Der delte han tanker om utstillingen Fragmenter av et livssyn i Lavetthuset og Nidarosdomen.

Les intervjuet her
Håkon Bleken Lavetthuset

Del 1 av utstillingen «Fragmenter av et livssyn» kan sees i Lavetthuset. Info om åpningstider i vår kalender.

Se kalender her

Tekst og foto (der ikke annet er oppgitt)

Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsrådgiver, Nidaros domkirke og Vår frue menighet

98 63 50 28/kl766@kirken.no