Hvert år siden 2007 har verden slukket lysene i det som omtales som verdens største dugnad for klimaet. Lørdag 27. mars skjer det igjen. Nidarosdomen er ett av flere tusen ikoniske bygg verden over, som slukker lysene i denne symbolske markeringen.

27. mars kl. 20.30 til 21.30, er tiden inne for å markere at verden står samlet i kampen mot klimaendringer og for en levende natur. Den symbolske markeringen har som formål å øke bevisstheten rundt klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er ment som en symbolsk handling for å vise at mennesker verden over står sammen for å stoppe klimaendringene.

Vårt forhold til naturen er i ubalanse. Skogbranner, ekstremvær og covid 19-pandemien har enorme konsekvenser for hele verden. Aldri har det vært viktigere å markere at vi fortsatt må kjempe for kloden vi bor på.

Det er naturvernorganisasjonen WWF World Wide Fund for Nature (WWF) som står bak kampanjen, som nå arrangeres for femtende gang.

– Hvis vi ikke endrer vårt forhold til naturen, står vi i fare for å oppleve nye, farlige pandemier i fremtiden, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Vi vet ikke sikkert hvordan koronaviruset oppsto, og ble smittsomt for mennesker. Men det vi vet er at vårt overforbruk av naturen utgjør en stor trussel for folkehelsen, fortsetter hun. Andaur håper så mange nordmenn som mulig vil delta i markeringen ved å slukke lysene i en time.