Å være eneste publikummer på konsert i Nidarosdomen? Ja, det kan folk oppleve 26. - 28.april. Flere har allerede «bestilt plass».

Da fremføres «Paralysens liturgi». Den handler om å oppsøke tomhet og aleneværen, om å ta i bruk den paralyse, isolasjon og tomhet som vi nå i koronapandemien er rammet av. Menneskene bak verket ønsker å gi tomheten, isolasjonen og paralysen en kunstnerisk form.

– Å få fremføre verket i Nidarosdomen er jo fantastisk, sier kunstner Liv Kristin Holmberg.

Liv Kristin Holmberg

Vi møter Holmberg utenfor Nidarosdomen. Hun bærer en kappe inspirert av orgelinstrumentet, sydd av kostymedesigner Dagmar Elizabeth Mecca for anledningen. I de siste ti årene har hun arbeidet med kunstnerisk utforskning av kirkerommet. Hun har blant annet undersøkt kirkens potensial som kunstarena og forbindelseslinjene mellom religion og estetikk.

Stillstand i eget liv

Den rituelle konsertinstallasjon er et samarbeid mellom henne, komponist Eirik Havnes, filmfotograf Kristian Larssen og kurator Maria Veie. Det kunstliturgiske verket er nyskrevet for orgel, elektronikk og paralyse – og urfremføres under Only Connect 2021.

Holmberg forteller at prosjektet med å utforske paralysen, stillstanden, også har utspring i opplevelse av stillstand i eget liv tilknyttet klimakrisen og den maktesløshet den kan avføde.

Liv Kristin Holmberg

– Det er jo det som er det utrolige med kunsten, at du kan forvandle med den. Smerte eller det negative i ens liv kan, i kunsten, om man er heldig, forvandles til mening, til og med noe vakkert, peker Holmberg på.

Hun begynte å tenke på om det var noe i stillstanden som vi har behov for? Så kom pandemien.

– Verden ble virkelig plutselig stående stille. Tematikken fikk en ekstra «skru», sier Holmberg.

De så for seg de tomme rommene, de tomme kirkene rundt omkring.

– Der fant vi en ramme og bilde på stillheten, ensomheten, isolasjonen, forteller hun.

Hjem til Telemark

Sammen med komponist Erik Havnes og cinematograf Kristian Davik Larsen reiste hun rundt på landsbygda i hennes hjemfylke Telemark. Her har Havnes samlet inn «tomhet og orgelklanger» fra 20 forskjellige nedstengte kirker som danner fundament for verket som fremføres i Nidarosdomen.

– Ja, vi oppsøkte frivillig tomheten, men fant ingen tomhet, eller tristesse, bare fantastiske kirkerom som tok oss ut av paralysen og stillstanden, smiler Holmberg.

De begynte å tenke «hva i all verden er tomhet»? Denne refleksjonen ønsker de å bringe videre til en og en publikummer i Nidarosdomen.

– I en tid hvor mange har levd isolert, blir dette en annen type erfaring av ensomhet, håper vi. Jeg har tro på kirken som rom, som en ramme som kan holde oss på en helt annen måte.

Liv Kristin Holmberg

Holmberg ser nødvendigheten av slike rom.

– De kan ramme inn vår stillstand, gi oss en annen type erfaring, sier Holmberg.

De som får billett til disse «alenekonsertene» i Nidarosdomen ledes av Holmberg selv.

– Jeg loser deg gjennom dramaturgien, du er i trygge hender, smiler hun.

– Og du trenger ingen forkunnskaper, legger hun til.

– Vi mennesker av i dag er så virksomme, alle disse prosjekter, vi driver med så mye. Noe i meg frykter stillheten, stillstanden, å stå stille og fylles med tomhet. Men, kanskje må vi «stoppe helt opp» før noe nytt kan skje, sier Holmberg.

«Paralysens Liturgi» er ett av flere elementer i Holmbergs kunstneriske forskningsprosjektet «Kunstliturgien en utforskning av kunsten som forvandlingsverktøy». Her tar hun for seg de mest kjente kirkelige liturgier, de rituelle prosessene rundt dåp, bryllup, begravelse osv. og omgjør disse til performanser.

Istedenfor å sky paralyse og stillstand så ønsker de å undersøke stillstanden, tomheten, og å tenke stillstanden som et sted for forvandling.

– Tesen min, som jeg undersøker i forskningsprosjektet, er om det kan være at kunsten i sitt vesen er liturgisk. Jeg ser på om kunsten nettopp oppstod i en rituell sammenheng. Videre om liturgien (de faste leddene i en gudstjeneste, red.anm.) er et kunstverk? Kan man tenke slik- at gudstjenestene er et av de mest berømte musikkteaterverk i vår kulturhistorie?

– I så fall synliggjør det en åpenbar forbindelse mellom kunst, teater og liturgi, peker Holmberg på.


Paralysens liturgi

18. oktober 2021 er Liv Kristin Holmberg tilbake i Nidarosdomen i forbindelse med konferansen Artistic Research Autumn Forum 2021. Les mer om den her.

Streamet samtale om kunst, liturgi, orgel og utopi

Mandag 26. april kl. 18.00 arrangeres samtalen «Om kunst, liturgi, orgel og utopi» i Nidarsodomen - i regi av Only Connect 2021. Samtalen er åpen for alle - gratis adgang. Samtalen tar utgangspunkt i visningen og urfremføring av «Paralysens liturgi»

Sentralt i forskningsprosjektet finnes undersøkelsen av forbindelsene mellom kunst og liturgi, religion og estetikk, samtidsmusikken og kirkemusikken. Derfor vil ifølge arrangøren en slik dialog som denne, et personifisert møte mellom de ulike felt og praksiser, være verdifull.

DELTAKERE

Eirik Havnes - komponist

Liv Kristin Holmberg - kunstner og stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges Musikkhøgskole, kirkemusikkavdelingen

Andreas Hilmo Grandy-Teig - sokneprest i Nidarosdomen

Øyvind Brandsegg - komponist og musiker, professor ved NTNU, Institutt for musikk

David Scott Hamnes - organist og universitetslektor i hymnologi / liturgisk spill ved NTNU

Samtales ledes av kurator og kunsthistoriker Maria Veie Sandvik. Den er en del av programmet under NTNU sin prosjektuke i samarbeid med festivalen Only Connect.

Du kan se samtalen her

Tekst, foto, video

Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonmedarbeider Nidaros domirke og Vår Frue menighet

98635028/kl766@kirken.no