Sverre Wyller har laget den stedsspesifik skulpturen "Pilegrim" til Erkebispegården. De som tar turen gjennom Borggården i tiden fremover, vil oppleve et spennende møte mellom moderne kunst og middelaldersk arkitektur.

Med den stedsspesifikke skulpturen Pilegrim ønsker billedkunstner Sverre Wyller å løfte frem Nidarosdomens rike skulpturhistorie. Pilegrim er satt sammen av brukt stål og er nærmest abstrakt, men skulpturen kan like gjerne assosieres med en figur med senket hode eller i bønn. Fargebruken har referanser til Vestfronten, der alle skulpturene frem til reformasjonen var malt i sterke farger.

Billedkunstner Sverre Wyller har laget skulpturen Pilegrim som skal stå i Borggården frem til sommeren 2022.

- Jeg ønsker å vise hvor mykt stål er, sier Wyller. Skulpturen veier rundt 2,5 tonn, men fremstår som lett og svevende mot Erkebispegårdens massive murvegger.

En forlengelse av Nidarosdomens skulpturprosjekt

Når billedkunstner Sverre Wyller lager en stedsspesifikk skulptur til Borggården, går han i direkte dialog med omgivelsene skulpturen skal stå i, samtidig som publikum kan trekke linjer til mange forskjellige skulpturuttrykk og håndverkstradisjoner knyttet til Norges skulpturhistorie. Nidarosdomen har gjennom historien vært Norges største skulpturprosjekt, med sine rundt 5 000 skulpturer og ornamenter. Noen av Norges mest betydningsfulle billedhuggere som Gustav Vigeland, Arnold Haukeland og Tone Thiis Schjetne startet sine karrierer i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) med gjenreisingen av Nidarosdomens Vestfront på 1900-tallet.

Skulpturen Pilegrim er 6,5 meter høy og veier rundt 2,5 tonn, men ser likevel lett og svevende ut mot de massive murveggene i Erkebispegården.

Håper skulpturen vil bidra til undring og refleksjon

- Sverre Wyller er en betydelig kunstner som har stor respekt for rommene han går inn i, sier Anniken Storhaug, kreativ leder for Galleri Dropsfabrikken.
Med Wyllers abstrakte skulptur “Pilegrim”, som er laget spesielt til Borggården, går han ydmykt og følsomt i dialog med et av Norges mest ladede og vakre rom, med en skulptur som peker både tilbake i tid og til vår egen tid. Jeg håper skulpturen vil bidra til undring, refleksjon og ikke minst en til en god kunstopplevelse for liten og stor. Og kanskje får vi lyst til å lære oss mer om Nidarosdomens nyere skulpturhistorie og vår tids skulpturuttrykk.

Et samspill mellom moderne kunst og middelaldersk arkitektur

- NDR synes det er veldig spennende å få muligheten til å huse en samtidsskulptur i middelalderske omgivelser i Borggården, sier direktør ved NDR, Bjørgvin Thorsteinsson.
Vi liker godt at Sverre Wyller har valgt temaet pilegrim, som kan bidra til å få folk til å reflektere over pilegrimstradisjonen før og nå. Vi håper at mange vil ta turen innom Borggården for å oppleve et spennende samspill mellom moderne kunst og middelaldersk arkitektur.

Sverre Wyller

Billedkunstner Sverre Wyller (f. 1953 -) er kjent for verk som Miramichi 19, som står foran Vigelandmuseet i Oslo, og Allium på Peder Balke-senteret på Kapp. Wyller bor i Oslo og arbeider med maleri og skulptur, og da ofte i monumentale formater med et abstrakt formspråk. I sine arbeider inkluderer han også såkalt funnet og resirkulert materiale.


Skulpturen er blitt til med støtte av Norsk kulturråd, Galleri Dropsfabrikken, Sparebank 1 og Metallco Oppland. Sverre Wyllers Pilegrim kan oppleves i Borggården frem til sommeren 2022.