Nå kom den gledelige meldingen: Norge gjenåpner! Kirkene kan nå åpne for normale deltakertall på gudstjenester og konserter

Fra og med søndag 26.9. opphører derfor ordningen med reservasjon av plass til gudstjenestene våre. I de aller fleste tilfeller vil alle som ønske å delta få plass.

Denne søndagen (26.6.) skal vi både presentere årets nye konfirmanter og ta avskjed med domkantor Magne H. Draagen. Den påfølgende kirkekaffen har hatt påmelding, og her vil det fremdeles være begrenset plass. Vi vil dog forsøke å tilrettelegge for at flere nå kan få delta.

Midt oppi gleden over å kunne gjenåpne for fullt, skal vi også bevare bevisstheten om at god hygiene er viktig og at personer med tegn på smitte bør holde seg hjemme.
Nidarosdomen og Vår Frue kirke er så romstore at det også vil være god plass for dem som av ulike årsaker ønsker å holde litt ekstra avstand til andre.

Velkommen til kirke!