Åpen «påskedomkirke» og digitale gudstjenester

Selv om alt av påskens planlagte konserter, gudstjenester og samlinger i Nidarosdomen er avlyst, vil det være åpen «påskedomkirke». Du vil også kunne se streamede gudstjenester fra kirka palmesøndag, langfredag og påskedag.

– Ved Vår Frue kirke er Kirkebakken åpen daglig. Domkirka er også fortsatt åpen. Under høytidsdagene, den såkalte tredagersfesten med skjærtorsdag, langfredag og påske, vil vi være der i den planlagte gudstjenestetiden og holde kirka gratis åpen - som åpen «påskedomkirke», sier sokneprest Andreas Grandy-Teig.

Les mer om Kirkebakken i vår kalender.

Andreas Hilmo Grandy-Teig
Sokneprest Andreas Grandy-Teig gleder seg over at folk kan se tre digitale gudstjenester fra Nidarosdomen i påska. (Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix)


I tillegg vil Nidaros domkirke og Vår Frue menighet i samarbeid med Nidaros bispedømme streame gudstjenestene palmesøndag, langfredag og påskedag via digitale kanaler kl. 18.00.

Bakgrunnen for at alt av planlagte arrangementer avlyses er Regjeringens anbefalinger. Den norske kirke nasjonalt har derfor bedt alle menigheter om å avlyse alle arrangement – unntatt dåp, vielser, begravelser og aktiviteter for barn – fram til 12. april.

Påske
Påsken 2021 blir annerledes, som påsken 2020 var det.

Kan få nattverd

– Hva vil du si til alle som hadde tenkt seg på gudstjenester i påsken?

– Vi skjønner skuffelsen dere føler på. Men nettopp i påska, som har en fortelling full av svik, smerte og sorg, skal vi også se fram mot håpet i Jesu seier over døden. Kanskje kan vi kjenne dette håpet også om vi leser fortellingene for hverandre fra Bibelen, oppsøker det tomme kirkerommet, bruker tilbud på nettet. Om noen i denne tiden lengter etter å få nattverd, stiller vi gjerne opp med brød og vin. Ta kontakt med meg, så kan vi avtale, sier Grandy-Teig.

Se kontaktinfo lenger ned.

Den ekstra energien

– Hvordan er det å «kaste seg rundt» gang etter gang for å forandre/avlyse arrangementer?

– Det er mye ekstra arbeid, men vi er mange som nå bidrar til at vi skal kunne nå ut og invitere til kirka på nye måter. Det gir kanskje akkurat den ekstra energien man trenger.

– Hvordan oppleves det å ikke kunne invitere til gudstjeneste i påskehøytiden?

– Påska er kirkeårets viktigste og mest intense høytid, og vi hadde gledet oss til endelig å feire påske sammen med mange mennesker igjen. Men påskebudskapet handler om smerter verden daglig kjenner på, og et håp vi alltid må bringe ut.

Aldershjem og institusjoner vil fortsatt få besøk av prester og diakoniarbeider.

Andreas Hilmo Grandy-Teig

Kontaktinfo sokneprest Andreas Grandy-Teig

941 72 326

ag829@kirken.no


Artikkel av:

Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

98 63 50 28/kl766@kirken.no