I den senere tid har Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) oppdaget problemer med sprekkdannelser på enkelte utsmykkede steiner på Nidarosdomen.

Økende utfordringer med sprekkdannelser i stein

Enkelte steiner har begynt å sprekke opp på en slik måte at mindre detaljer faller av. NDR setter derfor inn ekstra sikkerhetstiltak for å sikre besøkende til Nidarosdomen.

NDR har siden 1980 tallet utført jevnlige fasadeinspeksjoner på Nidarosdomen. Formålet med disse inspeksjonene har vært å kartlegge sprekkdannelser og vurdere risiko for nedfall av stein. Dårlig steinkvalitet i enkelte områder på fasaden på Nidarosdomen og utviklingen mot et våtere og villere klima, gjør at problemet er økende.

- Vi i NDR har over 150 års erfaring med å forvalte, restaurere og sikre nasjonalhelligdommen, sier Bjørgvin Thorsteinsson, direktør ved NDR. Vi går nå inn i en høytid, hvor mange søker seg til katedralen for både gudstjenester, konserter og omvisninger. Vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta de sikkerhetsmessige utfordringene, slik at alle fortsatt kan føle seg trygge når de besøker Nidarosdomen – både nå i jula og i tiden som kommer.


Vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta de sikkerhetsmessige utfordringene, slik at alle fortsatt kan føle seg trygge når de besøker Nidarosdomen – både nå i jula og i tiden som kommer, sier Bjørgvin Thorsteinsson.

Utsmykninger på sentraltårnet.
Utsmykninger på sentraltårnet.

Nidarosdomen er rikt utsmykket. Mange av de dekorerte steinene er tredimensjonale og sårbare for avskalling dersom steinkvaliteten er dårlig.

Verdens nordligste gotiske katedral

Nidarosdomen er verdens nordligste katedral i gotisk stil. Katedralen har brent hele fem ganger og lå delvis i ruiner gjennom flere hundre år. Store deler av katedralen, slik vi kjenner den i dag, er gjenreist i løpet av de siste 150 årene. Steiner og skulpturer på Nidarosdomen kommer fra mer enn 70 ulike steinbrudd.

- De middelalderske delene av katedralen, er fortsatt i forholdsvis god stand, sier Rune Langås, leder av Bygghytta ved NDR. Klebersteinen som ble brukt den gang, var av god kvalitet. Den gang ble det dessuten benyttet kalkmørtel, som er fleksibel og som slipper gjennom fukt. Under gjenoppbygningen har man hatt langt større utfordringer med både stein og mørtelkvaliteten. Sementmørtelen som revolusjonerte byggebransjen fra 1800 tallet, viste seg å være lite egnet for et bygg som Nidarosdomen. Det er også betydelig utfordringer med steinkvaliteten fra denne byggeperioden.

Her er eksempler på utsmykkede steiner som NDR har plukket ned fra fasaden på grunn av dårlig steinkvalitet.

Grundige undersøkelser av klebersteinen som brukes i dag

I dag benyttes stein fra Grundnes bruddet i Målselv til restaurering av Nidarosdomen. Dette bruddet ble valgt etter grundige undersøkelser i tett samarbeid mellom NDR sine håndverkere og fagmiljøet ved Norges Geologiske Undersøkelser. (NGU).

- Jeg er sikker på at den steinen vi bruker i restaureringsarbeidene i dag, vil stå trygt på Nidarosdomen i mange generasjoner fremover, sier Langås.

- Utfordringer med nedfall av stein er ikke unikt for Nidarosdomen. Flere av de store katedralene blant annet i Tyskland, Frankrike og England, har de samme utfordringene. Nidarosdomens plassering langt mot nord, med hyppige temperatursvingninger rundt 0-punktet, gir også vår nordlige katedral ekstra utfordringer, sier Langås

Rune Langås viser frem ett av fareskiltene, som skal settes opp ved avsperringene rundt Nidarosdomen.

NDR iverksetter tiltak

NDR iverksetter nå flere sikkerhetstiltak for å ha kontroll på situasjonen.

  • Hyppigere og grundigere fasadeinspeksjoner
  • Videreutvikling av avsperringer med blant annet skilting
  • Nett over inngangspartier på vestfronten
  • Endring av restaureringsplaner, med større sikkerhetsmessig fokus
  • Utrede utfordringene i et lengre tidsperspektiv

Artikkel av:

Marianne Vikan, kommunikasjonsrådgiver ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Mobil: 415 31 563 / e-post: marianne.vikan@nidarosdomen.no