En av de mest populære aktivitetene under Sommer i Borggården er Mini-arkeologen. Her får barna møte en ekte arkeolog, og barna får selv lete etter arkeologiske funn i spesialbygde sandkasser.

Mini-arkeologen

Initiativtageren til Mini-arkeologen er Kjersti Kristoffersen. Hun er selv arkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) og ivrer for å formidle hvordan arkeologer arbeider, og hvordan arkeologiske funn kan gi oss kunnskap om fortiden. Kjersti forteller at Mini-arkeologen har skapt begeistring blant gjestene på Sommer i Borggården.

Alle barn liker jo å grave og finne ting, så dette tilbudet er veldig populært blant barn i alle aldre. I tillegg ser vi at foreldre og besteforeldre også synes det er spennende. Vi har derfor gått til innkjøp av flere graveredskaper, for at de voksne også skal få prøve seg, sier Kjersti med et smil.

Med seg på laget har hun en annen arkeolog, Vegard Edvardsen, som til vanlig jobber ved Sverresborg Folkemuseum og som om sommeren driver med arkeologisk feltarbeid gjennom NTNU.

Det er veldig morsomt å være her i Borggården og møte så mange engasjerte barn og foreldre. En av ungene som deltok i går, deltok for tredje gang, sier Vegard.

En kasse med ekte arkeologiske funn fra NIKU

Mini-arkeologen har også skapt begeistring hos Ian Reed fra NIKU. Ian er pensjonert arkeolog og forsker, men er fremdeles aktiv skribent og engasjert i alt som har med arkeologi å gjøre i Trondheim.

Jeg ble selv interessert i arkeologi allerede som gutt. Jeg synes Mini-arkeologen er et fint tilbud - hvor barn og voksne får et innblikk i hvordan det er å være arkeolog, sier Ian.

Sammen med sin kollega fra NIKU, Heidi Tangen Eriksen, har han samlet en hel kasse med ekte arkeologiske funn som de har gitt til NDR for bruk i Sommer i Borggården. Blant funnene er det mye keramikk, dyrebein, baksteheller, nagler, spiker, krittpiper og beinrester fra dyr

NIKU og NDR samarbeider tett på flere områder. Det er derfor veldig hyggelig å kunne donere en rekke funn til Sommer i Borggården, sier Heidi. Dette er stort sett funn fra de arkeologiske utgravningene på tomta til Kjøpmannsgata Ung Kunst. Arkeologiske funn som er etter-reformatoriske, det vil si nyere enn 1537, skal som regel ikke inn i samlingen ved Vitenskapsmuseet. Derfor kan de nå være til glede for Mini-arkeologene.

Kjersti og Vegard er veldig takknemlige for den store boksen med funn fra NIKU.

Det er veldig hyggelig og inspirerende å samarbeide med NIKU. Og det at barna kan grave frem ekte arkeologisk funn gjør opplevelsen ekstra spennende, sier Kjersti.

Engasjerte arkeologer

Ian Reed deltok på sin første arkeologiske utgravning da han var bare 11 år i hjembyen sin i England. Han kom til Trondheim første gang i 1971, for å være med på feltarbeid i utgravningene i Søndre gate. I 1975 flyttet han til Trondheim og fikk fast jobb. Siden den gang har han hatt en sentral rolle i alle de store utgravningene i Trondheim.

Heidi Tangen Eriksen jobber som funnansvarlig og rådgiver ved NIKU. I likhet med sin kollega, Ian, har hun vært interessert i arkeologi siden hun var barn.

Jeg kan huske at jeg som 4-5 åring gjemte forskjellige ting i sanda hjemme der jeg vokste opp, for så å glemme dem og grave dem opp igjen senere, sier Heidi.

Den første utgravningen Heidi deltok på i Trondheim, var nettopp i Erkebispegården tidlig på 1990-tallet.

Det er morsomt at NDR formidler arkeologi nettopp her i Erkebispegården, hvor det tidligere har foregått store utgravninger.