Får besøk av biskopen, byens befolkning inviteres med

Når Nidaros domkirkes sokn denne uka får besøk av preses, biskop Olav Fykse Tveit, inviteres alle til å være på gudstjenester, salmekveld med Nidarosdomens Guttekor og Andrea Eidsvig, samt kirkekaffe med biskopens foredrag.

Soknprest Andreas Grandy-Teig og domprost Ragnhild Jepsen håper at byens befolkning vil være med på delene av programmet som er åpent for alle.

Bispevisitasen i Nidaros domkirkes sokn, som har både Nidarosdomen, Vår Frue og Hospitalskirka i sitt område, foregår 1. - 6. november. Temaet for besøket er «Hellige rom - på vandring med mennesker i byen». Biskopen og de ansatte og frivillige i soknet vil møte andre aktører i byen blant annet for å snakke om «Nidarosdomen og byen i samspill frem mot 2030» og «Nidarosdomens og dens spesielle plass i byen». Men, hvorfor har vi bispevisitas?

– Bispevisitasen er et institusjonalisert og rettslig ordna besøk fra biskopen i ett eller flere sokn for å utvise det vi kaller biskopens tilsyn. Det vil si at biskopen skal få innsikt i arbeid og forhold i menigheten, og oppmuntre og utfordre til aktivt engasjement og fornyelse i arbeidet. Det heter seg at biskopen skal besøke menighetene ca. hvert 8. år. Det er nok for å kunne følge opp og stadig få ny kjennskap om hva vi driver med. Den siste visitasen vi har hatt i Nidaros domkirkes sokn var i 2013. Da var det preses Helga Haugland Byfuglien som var her på visitas, forteller domprost Ragnhild Jepsen.

Biskop Olav Fykse Tveit er også preses i Den norske kirke, leder for alle biskopene i landet. (Foto: Bo Mathisen)

– Handler om å se

– Visitas er kanskje et begrep som ikke er så godt kjent for «folk flest». Det høres veldig høytidelig ut. Er det det?

– Ordet «visitas» kommer vel fra det samme ordet som «visitt», altså et besøk. Jeg tenker at det også handler om å se; at biskopen får en bred innsikt i hele bredden av arbeidet i menigheten, og at vi som er frivillige eller jobber her kjenner at vi blir sett. Vi har prøvd å legge opp til et program som i noen programposter må være formelt og litt høytidelig. Men også samlinger som skal vise bredde og ønske alle velkommen, forteller Jepsen.

– Preses skal møte staben i Nidarosdomen, og bli litt bedre kjent med dem gjennom presentasjoner av ansatte og fagområder. Hvorfor er det viktig preses blir bedre kjent med staben i Nidarosdomen?

– Det er viktig at biskopen får se hele bredden i arbeidet som blir gjort i menigheten. Noe av det vi gjør, som gudstjenester og konserter, er jo veldig synlig og får mye oppmerksomhet. Men det er andre deler av vår virksomhet som ikke er så offentlig, for eksempel det diakonale eller det administrative. Da er det viktig at vi holder det fram, og får vist at vi er avhengige av alle medarbeidere for å være en fullstendig kirke.

– Temaet for visitasen er «Hellige rom – på vandring med mennesker i byen». Hvorfor akkurat det temaet?

– Vi har jo noen fantastiske kirkerom i menigheten, både Nidarosdomen, Vår Frue og Hospitalskirka. Det er gamle kirkerom som betyr mye for byens befolkning og de som kommer hit. Men rommene fylles også av hellighet når møter skjer mellom Gud og mennesker i kirkelige handlinger og med musikk. Hellige rom skaper vi også mellom mennesker i samtaler og møter med hverandre. Disse rommene oppstår som regel når vi er i bevegelse; på vei mellom avtaler, i møter med hverandre, når noen kommer som pilegrimer. Vi synes temaet sier noe både om bestandigheten i de gamle kirkene og i øyeblikkene som oppstår når vi møtes her og nå.

Sokneprest Andreas Grandy-Teig og domprost Ragnhild Jepsen ser frem til besøk fra biskopen og mange interessante tema.

– Hvilke arrangement er åpne for «mennesker i byen»?

– Åpningsgudstjenesten i domkirka tirsdag 1. november kl. 9 er åpen for alle. Velkommen dit! Jeg vil også holde fram salmekvelden i Nidarosdomen torsdag 3. november kl 19.30 og høymessen søndag 6. november kl. 11. 00. Vi er i uka før allehelgensdag, og mange vil tenne lys og på en særlig måte minne sine kjære. I salmekvelden skal vi synge kjente salmer, og Nidarosdomens Guttekor og solist Andrea Eidsvig er også med. Og etter gudstjenesten på søndag inviterer vi til kirkekaffe i Øysteinssalen, der preses Olav vil holde sitt visitasforedrag. Det vil bli spennende og interessant å høre hva han har sett i løpet av visitasuka, og hva han vil utfordre oss til å arbeide videre med.

– Hvorfor ønsker vi folk velkommen til disse, og hva betyr det for oss at folk vil delta sammen med oss?

Visitasen er til hele menigheten! Det er vi som skal inspireres og få dele av vår kunnskap og engasjement. Det vi har hørt sammen er enklere å ta med videre. Jeg håper mange vil komme og høre hva biskopen har å si til oss, og hva han ønsker at vi skal ta med videre.

Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider, Nidaros domkirkes sokn

kl766@kirken.no/98 63 50 28