Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) søker ny drifts- og sikkerhetsleder og har flere ledige deltidsstillinger som publikumsverter i Nidarosdomen og Erkebispegården.

Les mer om stillingene her: