Torsdag 3. mars kl. 12.00 ringer kirkeklokkene for Ukraina. Ringingen etterfølges med Middagsbønn med vår daglege bønn om fred i Ukraina.


Med disse klokkeslagene erklærer vi solidaritet med menneskene:

  • som må tåle denne krigen med frykt for sine liv
  • som må gjøre motstand mot en overlegen makt
  • som må flykte fra krigen som har motet til å stå opp mot krigshisserne i sitt land og som bor i land som rammes av denne krigen.

Med disse klokkeslagene:

  • sørger vi over døde fra alle landene som er innblandet
  • vil vi be for alle som er påvirket av denne krigen
  • vil vi be for fred

Og med disse klokkeslagene:

  • vil vi uttrykke takknemlighet om våpnene stilner før dem

Inne i Nidarosdomen vil det være følgende opplegg:

11.58 Det annonseres og folk inviteres til å samles rundt korset.

12.00 Kirkeklokkene ringer - Fader vår og kort fredslitani. Invitasjon til stille bønn foran korset.

12.07 Prosesjon til minnekapellet.

12.08 Middagsbønn med vår daglege bønn om fred i Ukraina.

Domkirker over hele Norge er med i denne markeringen.