21. april er det 50 år siden den såkalte «homoparagrafen» ble opphevet. Frem til 1972 kriminaliserte straffeloven seksuell omgang mellom menn. I anledning 50-årsmarkeringen har en av Nidarosdomens vestfrontskulpturer – figuren Kjærlighet – fått en krans inspirert av prideflagget.

Nidaros Domkirkes Sokn (NDS) og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ønsker å markere at det er 50 år siden avskaffelsen av paragraf 213 med å bekranse skulpturen «Kjærlighet». Ved siden av Olav den hellige på Nidarosdomens vestfront, finner vi de tre himmelske dyder i form av tre kvinnelige skulpturer; Tro, Håp og Kjærlighet. Nå har Kjærlighet fått en krans inspirert av pride-flagget.

I Nidarosdomen er det rom for mangfoldig kjærlighet

Andreas Hilmo Grandy Teig, sokneprest i Nidaros domkirkes sokn, sier at menigheten og NDR ønsker å være med å feire at homofiles rettigheter er bekreftet i Norge. Det er viktig for oss å formidle av Nidarosdomen gir rom for kjærlighet mellom alle mennesker - uavhengig av legning.