Søndag 26. mars kl. 11.00 er det avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen med påfølgende kirkekaffe i Erkebispegården for domprost Ragnhild Jepsen.


10. februar ble det klart at Kirkerådet tilsatte domprost Ragnhild Jepsen som ny biskop i Bjørgvin bispedømme. Hun har vært domprost i Nidaros i 11 år. Ragnhild Jepsen vigsles til biskop i Bjørgvin 16. april.

Under høymessen i Nidarosdomen på Maria budskapsdag tar menigheten avskjed med Ragnhild Jepsen. Her medvirker foruten Jepsen selv, preses Olav Fykse Tveit, sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig, Nidarosdomens Guttekor med dirigent Bjørn Moe, korgruppe fra Nidarosdomen oratoriekor og Nidaros domkor med dirigent Anita Brevik og domkantor Petra Bjørkhaug på orgel.

Alle er hjertelig velkommen både til avskjedsgudstjenesten og kirkekaffen i Erkebispegården.

Stillingen som domprost i Nidaros lyses ut med søknadsfrist 18. mai. Ansettelsen avgjøres i Nidaros bispedømmeråd 13. juni. Ny domprost vil være på plass rundt 1. oktober.