I Bygghytta ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er det nå et ledig et 6 måneders engasjement som smed. Vi ser etter smeder som er spesielt interessert i tradisjonshåndverk og ivaretakelse av verneverdige bygninger. Søknadsfrist 11. februar!

Historie tilbake til 1869

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidarosdomen, som da lå delvis i ruin. Mer enn 150 år med kontinuerlig arbeid på katedralen har bidratt til utvikling av en unik, tverrfaglig kompetanse på restaurering av verneverdige bygninger i stein.

Bygghytta

NDR har håndverkere på fagområdene blyglass, gips, mur, smed, snekker og stein. Håndverkerne utgjør sammen med arkitekt, arkeologer, historiker og konservator det vi betegner som «Bygghytta». En Bygghytte er definert som en organisasjon som utfører bygge- og restaureringsoppgaver på en katedral.

I Bygghytta samarbeider vi på tvers av både praktiske og teoretiske fag om å ivareta bygningsmassen NDR er satt til å forvalte på best mulig måte. I tillegg til vedlikeholds-, sikrings- og restaureringsoppgaver og planlegging av slike, pågår det derfor kontinuerlig forskning, utredninger, undersøkelser og registreringer.

Vi ser etter deg som:

  • Har relevant utdanning og er interessert i å ta vare på og utvikle det tradisjonelle håndverket.
  • Er allsidig og mestrer flere oppgaver innenfor faget.
  • Er løsningsorientert, vitebegjærlig og fleksibel.
  • Har gode samarbeidsevner.

Vi kan tilby:

  • Et spennende fagmiljø og gode muligheter for faglig utvikling på en unik arbeidsplass
  • Fleksitidsordning
  • Lønn etter avtale

    Arbeidsoppgavene er varierte og i hovedsak knyttet til bygningsmassen NDR forvalter, men enkelte eksterne oppdrag kan forekomme.

Er du interessert?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Rune Langås, på telefon: 415 31 565 eller e-post: rune.langaas@nidarosdomen.no

SØKNADSFRIST: 11. FEBRUAR