Bygghytta ved Nidarosdomen søker to allsidige steinhuggere for midlertidig ansettelse fra sommeren 2023 og ut året. Dette er en sjelden mulighet til å få erfaring fra et helt unikt håndverksmiljø.

Bygghytta ved Nidarosdomen

Bygghytta ved Nidarosdomen er en helt unik arbeidsplass. Her jobber steinhuggere, murere, blyglassarbeidere, tømrere, smeder og gipsmakere sammen for å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården. Sammen med håndverkerne jobber forskere, historikere og konservatorer med registrering, overvåkning og planlegging av nye restaureringsprosjekter.

Behov for flere fagfolk til nytt stort prosjekt

Håndverkerne ved Bygghytta er i gang med et stort restaureringsprosjekt på Nidarosdomens søndre tverrskip. Denne fasaden ble restaurert på 1890-tallet med store mengder kleberstein fra Bjørnålibruddet i Mosjøen. Det har senere vist seg at denne klebersteinen forvitrer relativt raskt, slik at det er behov for å skifte ut et stort antall steiner fra fasaden på søndre tverrskip. I forbindelse med dette prosjektet, er det behov for å styrke steinhuggerverkstedet i Bygghytta i en periode.

Leder for Bygghytta, Rune Langås, oppfordrer steinhuggere fra både Norge og utlandet å søke:

Dette er en sjelden mulighet til å få erfaring og kompetanse fra et unikt håndverksmiljø og en helt spesiell arbeidsplass - og ikke minst får man være med på restaureringen av Norges nasjonalhelligdom, Nidarosdomen.

Unesco-status

I middelalderen var det vanlig å organisere bygging av europeiske katedraler i en bygghytte. Bygghyttene var lokalisert ved siden av eller i nærheten av katedralen og her var flere håndverksfag representert. NDR er den eldste bygghytta i Norden. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidarosdomen, som delvis lå i ruiner etter flere branner og dårlig vedlikehold gjennom flere hundre år.

Bygghytta ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er av Stortinget utpekt til å være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein. I tillegg til å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården har Bygghytta ansvar for å bevare og videreutvikle de tradisjonelle håndverkene ved Nidarosdomen. I 2020 fikk bygghytta plass på UNESCOs liste over gode vernepraksiser.

Interessert?

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes på mail til rune.langaas@nidarosdomen.no og postmottak.ndr@nidarosdomen.no. Søknadsfrist 18.juni.

For spørsmål, ta kontakt med Rune Langås på telefon: 415 31 565 eller e-post: rune.langaas@nidarosdomen.no