Nylig ble en veldig spesiell bok lagt ut for salg; Sanct Olaffs Saga på Swenske Rim. Dette er andre utgave av en bok som første gang ble trykket i Stockholm i 1675. Bak nyutgivelsen står Øystein Ekroll, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Vil gjøre boka tilgjengelig for flere

Øystein Ekroll forteller at han for noen år siden fikk tak i ett eksemplar av boken fra 1675. Han tenkte da at det var synd at boken ikke var tilgjengelig for flere, og startet jobben med å transkribere boka. Med seg på laget har han hatt tidligere universitetsbibliotekar Monica Aase, som har lest korrektur og kvalitetssikret det svenske språket.

Bygger på et håndskrift fra 1400-tallet

St. Olaffs saga på Swenske rim bygger på et håndskrift fra 1400-tallet. På den tiden var dyrkelsen av Olav den hellige svært utbredt i Norden. Trolig oppstod krøniken som en del av Karl Knutsson Bondes mange forsøk på å vinne tilbake den norske tronen, ved å vise til det nære forholdet mellom Norge og Sverige. På den tiden var Norge sammen Sverige og Danmark i Kalmarunionen, og det var stadig strid om makten i Norge.

Skrevet på vers

Boka er en rimkrønike på litt over 2000 verselinjer. Krøniken er skrevet i 4 takts vers med parrim, som vi kjenner fra Ibsens Terje Vigen. Rimkrøniker var veldigpopulært på 1400-tallet, spesielt i Sverige og Tyskland. Den gang ble teksten deklamert høyt, kanskje med akkompagnement av strengeinstrument som harpe eller strengeleik. Boka er skrevet på svensk, men lett å forstå. Den nye utgaven er innbundet på tradisjonelt vis (ikke limfrest), er trykket på pergamentlignende papir med samme sideinndeling som originalen fra det første opplaget i 1675. Den inneholder også et etterord av Øystein Ekroll, som setter krøniken i en historisk kontekst.

Bygger på andre kilder enn Snorres saga

Ekroll mener at boka kan være av interesse for alle historieinteresserte. Sanct Olaffs Saga på Swenske Rim bygger på andre kilder enn Snorres saga. Krøniken inneholder derfor nye opplysninger i forhold til Snorres saga. Høsten 2023 vil det bli arrangert et vitenskapelig seminar i Trondheim omkring denne boka og dens historiske sammenheng.

Lansering av Sanct Olaffs Saga på Swenske Rim

Øystein Ekroll sammen med Erik Opsahl (professor ved institutt for historie og klassiske studier ved NTNU) og Monica Aase (tidligere universitetsbibliotekar).