26. januar er Erkebiskop Eysteins minnedag. Eystein Erlendsson var den andre erkebiskopen i Nidaros erkebispedømme. Som kirkepolitiker og katedralbygger ble han en av de mest markante skikkelsene i Nidarosdomens historie.

Spredde Olavslegenden

Etter skolegang og studier, sannsynligvis i Nidaros og England eller Frankrike, ble Eystein kapellan og fehirde (finansminister) hos kong Inge Magnusson, før han ble valgt til erkebiskop i Nidaros. Som erkebiskop bidro han sterkt til å utvikle og styrke den norske kirkeorganisasjonen. I 1163 utførte han den første kroningen i Norden, da han kronet 5 år gamle Magnus Erlingsson til konge.

Gjennom skriftet Passio et Miracula Beati Olavi, Hellige Olavs liv og undergjerninger, bidro Erkebiskop Eystein til å spre Olavslegenden i Europa og til å styrke Nidaros’ posisjon som pilegrimsmål. En av fortellingene omhandler erkebiskopen selv, som etter et fall fra et stillas i kirka ble helbredet ved hjelp av helgenens kraft.


Steinhugger Anita hugger på en kopi av Erkebiskop Eystein. Til høyre står gipsfiguren hun kopierer.

En av Nidarosdomens viktigste byggherrer

Erkebiskop Eystein regnes som Nidarosdomens viktigste byggherre. Han fikk reist store deler av tverrskipet, kapittelhuset, og startet byggingen av oktogonen. I Johanneskapellet i Nidarosdomens tverrskip er det hugget en inskripsjon: Dette kapellet er innviet av erkebiskop Eystein i hans bispedømmes første år, til ære for den hellige døperen Johannes, for den hellige Vincent, martyren, og for den hellige Silvester, år etter Herrens byrd 1161, den 26. november.


I 1229 ble Erkebiskop Eystein erklært som hellig av de norske biskopene. Han ble aldri formelt helligkåret av paven, men hans dødsdag den 26. januar feires som festdag i Trondheim katolske stift.