- Ville vi også snudd oss bort hvis noen hadde bedt oss kvitte oss med vår rikdom?

Spørsmålet er et av flere sokneprest Torstein Amundsen reflekterer over under denne sommersøndagens høymesse og kveldsmesse i Nidarosdomen.

Utgangspunktet er denne dagens bibeltekst. Til hver søndag i Kirkeåret, der kirkens gudstjenesteliv, gjennom tekstlesinger, musikk og salmer, er det knyttet en bibeltekst. Denne søndagen handler det om mannen som kom til Jesus for å spørre om hvordan han kunne sikre seg evig liv.

«Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige», var et av svarene han fikk.

Søndag 25. juni er Torstein Amundsen prest både ved høymessen kl. 11.00 og kveldsmessen kl. 18.00.

– På kveldsmessen vil jeg spesielt reflektere rundt det om «min rikdom er en forutsetning for din fattigdom», sier Amundsen.

Han ser mange lag i denne søndagens bibeltekst, som starter med mannen som spør hvordan han kan sikre seg evig liv. Og, ikke minst, at den også har relevans for oss som lever i dag.

Nidarosdomens kveldsmesser kan være en fin avslutning på en søndag.

– Det svært og alvorlig spørsmål for alle mennesker som tenker at det er en fortsettelse. Hva skjer når vi dør? Åpnes døren inn til Guds rike? Ingen av oss vet hva som skjer etter døden. Vi som velger å tro at det er en evighet, kan heller ikke være sikre på det, peker Amundsen på.

Mannen som kom til Jesus for å spørre om hva han kunne gjøre for å sikre seg evig liv, fikk et svar som gjorde at han gikk bedrøvet bort. Han var en rik mann med mye penger og eiendommer.

– Jesus svarer at han må gi slipp på rikdommen sin, og dele den med de som ikke har så mye, forteller Amundsen.

Uansett er vi vel alle, om vi er prester eller noe annet, opptatt av hva som skjer når vi dør

Mange avviser tanken

Bibelteksten får ham også til å reflektere over at vi i den rike delen av verden sitter i samme båt som denne rike mannen, og at teksten er relevant for oss som lever i dag også. Er vi villige til å gi slipp på vår rikdom og dele med mennesker i andre deler av verden som lever i fattigdom?

– I tillegg har hver og en av oss har noe som holder oss borte fra slik Jesus forteller oss at vi skal leve. Men, Guds gave til oss mennesker er at han tilgir gjennom nåde, sier Amundsen

Han vet at mange i dag avviser den kristne tanken om et liv i Guds rike etter døden.

– Vi som tror, vet heller ikke, men vi har et håp om det, sier han.

Vår rike verdens selvopptatthet

Uansett er vi vel alle, om vi er prester eller noe annet, opptatt av hva som skjer når vi dør, peker Amundsen på.

– Denne søndagens bibeltekst kan få oss til å reflektere over vår rike verdens selvopptatthet og egoisme, og hvordan det går utover vår neste. Og ville vi også snudd oss bedrøvet bort hvis noen hadde sagt at vi skulle gi det fra oss, sier Amundsen.

– For oss som tror på Gud, kan teksten få oss til å minne oss selv på om det er andre ting i livet vi setter høyere enn ham. I dagens samfunn kan det også handle om naturen, klima, fremtiden. Er vi villige til å ta på oss ansvaret for det, hvis vi må gi slipp på våre goder?

Nidarosdomen er nå vakkert rammet inn av sommerens grønne blader. Ta gjerne turen innom på en av helgens gudstjenester.

Som sagt ser Amundsen ser mange lag i søndagens bibeltekst. Hvorfor er for eksempel ikke Jesus mer diplomatisk og løper etter mannen for å si at det ikke er så farlig.

– Nei, Jesus står fast på at vi skal ta vare på menneskene rundt oss. Samtidig minner teksten oss på Guds gave, tilgivelsen, sier Amundsen.

Lista for å få et evig liv etter døden legges i Bibelens tekster skyhøyt, viser Amundsen til.

– Ingen av oss klarer å leve et optimalt liv. Søndagens tekst minner oss om kjærlighetsbudet, og at vi i vår tilkortkommenhet får tilgivelse.

Lyst til å høre mer om dette? Du er hjertelig velkommen til vakre Nidarosdomen på høymesse kl. 11.00 og kveldsmesse kl. 18.00.


Søndagens bibeltekst

Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye.
Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til orde og sa: «Barn, hvor vanskelig det er *for dem som stoler på rikdom,• å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»

Karina Lein, kommunikasjonsrådgiver Nidaros domkirke