Ved Kirkevalget 10. og 11. september skal det velges nytt menighetsråd i Nidaros domkirkes sokn. Menighetsrådet bestemmer hva menigheten vår skal arbeide med.

Fra 2. mai åpnes det for supplerende nominasjon. Da kan du, sammen med fire andre, komme med forslag på supplerende kandidater. Fristen er 15. mai kl. 12.00. Skjema for utfylling nederst i artikkelen.

Her er nominasjonskomiteens liste:

Nr.NavnFødselsår
1Siri Wahl-Olsen1950
2Julie Feilberg1951

3

Bjørn Kristian Soknes1951

4

Torhild Hovdenak1946
5Georg Bøni Hofstad1999
6Ingunn Hauknes Larsen1974
7Sigurd Jan Ingvaldsen1954
8

Anne Storli Bauck-Larssen

1955
9Kari Berg1949
10Albert Solberg1964
11

Kari Løvendahl Mogstad

1966
12Ragnar Nordvik1953

Bestemmer hva det skal jobbes med

Kirkevalget er et demokratisk valg der Den norske kirkes medlemmer er med på å forme kirkens fremtid. I menighetsrådsvalget stemmer du på hvem du vil skal styre kirken lokalt, menigheten der du bor, her Nidaros domkirkes sokn.

Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal jobbe med. Rådet er blant annet involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning og tilbud for ulike aldersgrupper i menigheten. Rådet bestemmer over og fordeler midler til ulike tiltak i menigheten. Menighetsrådet består av mellom fire og ti medlemmer, pluss varamedlemmer og sokneprest. Menighetsrådet velges for fire år.

Supplerende nominasjon

Ved supplerende nominasjon kan det foreslås enkeltkandidater. Kandidater som foreslås må være over 18 år og ha stemmerett i menighetsrådsvalget. Forslaget må underskrives av fem stemmeberettigede forslagstillere.

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:

  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.

Forslag leveres menighetskontoret i Waisenhuset, Kongsgårdsgata 2.

Spørsmål? Ta kontakt med Karina Lein, kommunikasjonsrådgiver Nidaros domkirkes sokn, tlf. 98 63 50 28/kl766@kirken.no