Stemmene fra Kirkevalget er talt opp. Nå er det klart hvem som utgjør menighetsrådet for Nidaros domkirkes sokn i perioden 2023-2027.

Her er det nye menighetsrådet, som konstitueres i løpet av oktober:

Noen tilleggsopplysninger

Faste medlemmer som stilte til gjenvalg: 7

Antall medlemmer som ble gjenvalgt: 5

Antall stemmeberettigede i soknet: 5505

Antall avgitte stemmer: 225 (118 på papir, 107 digitalt)

Valgdeltakelse i prosent: 4

Antall urettede stemmer: 89

Antall rettede stemmer: 126

Kirkevalget nasjonalt

Mer enn 272 603 stemte ved Kirkevalget over hele landet, viser opptellingen så langt. Det gir en valgdeltakelse på 8,9 prosent av alle med stemmerett - en nedgang fra 2019 da 386 142 stemte (12,6 prosent). For første gang var det anledning til å stemme digitalt ved Kirkevalget.

254 599 velgere stemte i valg av sokneråd (8,4 prosent). I valg av bispedømmeråd stemte 192 158 (6,4).

Nidaros bispedømmeråd

HER er det foreløpige resultatet for bispedømmerådsvalget i Nidaros.