Kristin Moen Saxegaard tilsatt som ny domprost i Nidaros

Nidaros bispedømmeråd vedtok i formiddag å tilsette nåværende prost i Ringerike, Kristin Moen Saxegaard, som ny domprost i Nidaros.

Kristin Moen Saxegaard starter som domprost i Nidaros 1. oktober. (Foto: Dan Aksel H. Jacobsen)

– Det er veldig hyggelig å være ønsket. Jeg var klar over innstillingen, men det er ikke klart før det er klart i bispedømmerådet, sier Saxegaard.

I vedtaket til bispedømmerådet står det følgende:

«NBDR konstaterer at vi har fire godt kvalifiserte søkere til stillingen som domprost. Bispedømmerådet velger å ikke rangere øvrige søkere ut over den som tilsettes.

NBDR tilsetter Kristin Moen Saxegaard som domprost i Nidaros.»

Stillingen som domprost i Nidaros er en av de mest profilerte lederstillingene i Den norske kirke. Stillingen var besatt av nåværende biskop i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen, frem til slutten av mars i år.

Naturlig overgang

Saxegaard gleder seg til å ta fatt på nye og større lederutfordringer som domprost i Nidaros.

– Jeg har jobbet som prost i over 12 år på Ringerike, og tenker at jeg nå er klar for nye og større lederoppgaver i Nidaros. Jeg gleder med også til å jobbe i Nidarosdomen og lære mer om gudstjenestelivet i domen. Det er jo i hjertet av kirka.

Hun ser det også som en naturlig overgang.

– Ringerike og Hole er Olav den helliges føde- og oppvekststed. I Nidaros ligger hans hvilested. Det gir mening.

Begynner i oktober

Saxegaard begynner i stillingen som domprost i Nidaros 1.oktober.

– Det er bestemt at jeg skal begynne i stillingen allerede 1.oktober. Det er bare en sommerferie og en måned til.

Etter over 12 år på Ringerike blir det en overgang å skulle flytte, men likevel på tide å ta et steg videre.

– Det blir veldig rart å skulle flytte. Jeg kommer fra Ringerike, og etter så lang tid har jeg mye av nettverket mitt her, men nå passet det på mange måter å ta et steg videre. Jeg har ikke vært så mye i Trondheim, men jeg har hørt at Trondheim er en veldig fin by å bo i.

Søkerlisten

Det var fire søkere til stillingen som domprost i Nidaros. I tillegg til Kristin Saxegaard Moen søkte Dagfinn Thomassen, som nå er prost i Orkdal prosti, Silje Kristin Meisal, assisterende prost i Strinda, Heimdal-Byåsen prosti og sokneprest i Ulstein, Margit Lovise Holte.

Bispedømmerådet har valgt, som vedtaket viser, å ikke rangere de øvrige søkerne ut over den som tilsettes.

Kristin Moen Saxengaard starter som domprost i Nidaros etter 12 år som prost i Ringerike. (Foto: Maria Saxegaard)