Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider søker en erfaren kunstfaglig prosjektleder med kunnskap om kirkekunst. Prosjektleder skal lede arbeidet med å finne fram til kunstnerisk utforming av nye dører til Nidarosdomens vestfront.

En av Trondheims best kjente fasader

Vestfronten til Nidaros domkirke er en av Trondheim bys mest kjente fasader og mange mennesker passerer denne fasaden i løpet av døgnet siden den ligger på hovedferdselsveien mellom Trondheim sentrum og de store arbeidsplassene på St. Olavs hospital og NTNU.

Dagens dører ble utformet som midlertidige

Nidarosdomen ble restaurert og gjenoppbygget fra 1869. Vestfrontens originale deler var murverk til nivå over første skulpturrekke. Det finnes ikke noen antydninger til utformingen av de tidlig historiske dørene i anlegget. Dagens dører i skipet i Nidarosdomen har preget katedralens fasade i snart hundre år. Disse dørene ble laget som en midlertidig løsning i forbindelse med 900 års makeringen for Olav den helliges død i 1930. Konstruksjonen er enkel og skulle bare dekke behovet for en kortere periode inntil skipet var helt ferdig

Århundrets skulpturprosjekt

Ved siden av Vigelandsanlegget i Oslo er vestfronten kanskje 20. århundres største skulpturprosjekt i Norge, der domkirkearkitekt Helge This lot mange unge og senere toneangivende norske billedhuggere komme til. Fasaden stod ferdig på slutten av 1900-tallet, og man har ikke funnet samtidig materiale i NDRs arkiver som skulle tilsi spesielle ønsker om utforming av dører i forhold til den ferdige fasaden.

En generøs gave

I 2022 mottok Nidarosdomen en generøs gave fra Tore og Lida Maske (ATOLI). Ekteparet ønsker at gaven skal brukes til nye dører i portalene i Nidarosdomens vestfront.

Nidarosdomen skal få nye dører

Midtportalen er et spesielt blikkfang

De nye dørene skal plasseres i eksisterende portaler. Innvendig ble disse portalene eksponert i forbindelse med restaureringen og ombyggingen av Steinmeyer- orgelet i 2014.

Særlig er midtportalen i vest er et sentralt blikkfang, slik at man her også kan se et behov for spesiell utforming av dørenes flater inn i kirkerommet.

Kirkebygget er automatisk fredet slik at alle inngrep og endringer i bygget skal godkjennes av Riksantikvaren i forkant. Riksantikvaren skal holdes løpende informert om prosessen, men vil ikke være representert som medlem i et kunstutvalg eller en jury.

Et kunstutvalg

NDR vil nedsette et kunstutvalg bestående av representanter for brukere fra lokalt til nasjonalt nivå. Utvalget får i oppdrag å komme fram til et konkurranseprogram og gjennomføring av en begrenset konkurranse for utforming av dører til Nidaros domkirkes vestskip. Kunstfaglig prosjektleder skal lede dette arbeidet, og det forutsettes at søker kan dokumentere erfaring fra relevante prosjekter og kunnskap om kirkekunst.