10. og 11. november arrangerte Bygghytta ved Nidarosdomen et todagers seminar med en rekke foredrag av ulike fagfolk fra inn- og utland. Seminaret markerte startskuddet for utredningen og utviklingen av nye dører til Nidarosdomens vestfront.

En generøs gave

I mai i år mottok Nidarosdomen en generøs gave fra Tore og Lida Maske (ATOLI). Ekteparet ønsker at gaven skal brukes til nye dører i portalene i Nidarosdomens skip. Dagens dører i skipet i Nidarosdomen har preget katedralens fasade i snart hundre år. Disse dørene ble laget som en midlertidig løsning i forbindelse med 900 års makeringen for Olav den helliges død i 1930. Konstruksjonen er enkel og skulle bare dekke behovet for en kortere periode inntil skipet var helt ferdig. Det er et krav fra giver at det skal være en kunstnerisk konkurranse om utforming og at dørene skal produseres i Bygghytta ved Nidarosdomen.

Et smalt seminar og høye dører og vide porter

Siden det ikke har vært laget hoveddører til kirkebygget på hundre år, så spurte vi oss selv hva vi visste om dører i gamle kirker og om hvordan man har valgt nye dører i gamle kirker andre steder. Vi trengte å vite mer og samtidig tenkte vi på de store midlene som kommer til restaurering og istandsetting av gamle kirkebygg i nær framtid, også der vil det kunne dukke opp tilsvarende problematikk. Vi inviterte derfor til et smalt seminar om «høye dører og vide porter».

Seminaret

I alt deltok rundt 60 personer på den åpne delen av seminaret. Forelesningene ble filmet og tatt opp som dokumentasjon. Og de enkelte forelesninger vil bli lagt ut på internett så snart alle rettigheter mht. foto og gjengivelse av andre åndsverk er avklart og filmene er redigert.

I en lukket del av seminaret drøftet representanter fra alle enheter i Bygghytta sammen med foredragsholdere og representanter fra Riksantikvaren hvordan man kan se for seg videre utvikling i prosjektet om nye dører. Erfaringer fra kunstneriske utsmykningskonkurranser, materialbruk, kunstnerisk uttrykk på utside og innside av dører? Symbolbruk med mer. Ingen konklusjoner ble besluttet.

Seminardeltakerne deltok på en befaring i Nidarosdomen, hvor 10 av Nidarosdomens 11 inngangsdører på bakkeplan ble besiktiget.

Videre prosess

Ut over vinteren og våren 2023 vil det bli utlyst kunstnerisk konkurranse som vil juryeres ut på sommeren. Etter dette vil de egnete verkstedene i Bygghytta gå videre og utvikle dørutkast sammen med vinneren. Dørene vil måtte omsøkes formelt i kommunen og med Riksantikvaren før endelig produksjon kommer i gang. Da vil man også få en formening om kostnader ved nye dører og kan beslutte hvor mange dører man har råd til å produsere for den mottatte gaven. Vi tror veldig optimistisk at nye dører vil være på plass innen utgangen av 2025, men dette er noe vi ikke har gjort i vår generasjon så sammenlikningsgrunnlaget er for spinkelt til å kunne være mer presise.