I Nidaros domkirke og Vår Frue kirke er det ledig fast stilling som kirkevert.

Vi har fire faste kirkeverter som arbeider i turnus med to uker på og to uker av. I tillegg kommer ekstra tjenester ved større arrangement og i hektiske perioder.

Arbeidsoppgaver

Kirkevertene tar imot og møter folk som kommer til kirka til gudstjenester, konserter og øvrige arrangement. De har ansvar for sikkerheten og beredskapen ved arrangementene. I tillegg kommer oppgaver som opp- og nedrigging av utstyr før og etter arrangementer, samt andre forefallende oppgaver.

Arbeidet foregår hovedsakelig i helger/høytider og på kveldstid, men det må også påregnes arbeidsøkter på dagtid. Kirkevertene må være disponible i høytider og under Olavsfest. Arbeidsmengden varierer, men utgjør gjennomsnittlig ca 25% stilling på årsbasis.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med erfaring fra serviceyrket og fra større arrangement, kunnskap om sikkerhet og førstehjelp, gode språkferdigheter i norsk, engelsk og tysk, samt kjennskap til kirke og historie. Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Personlige egenskaper

Vi søker en vennlig og fleksibel person som
- er serviceinnstilt i møte med folk og kan håndtere ulike situasjoner
- har blikk for orden og bidrar til at kirkerommene framstår ryddige og presentable
- har god fysikk og styrke til å «ta i et tak»
- er strukturert og løsningsorientert
- kan jobbe i team, men også selvstendig
- har stabilt humør og en representativ fremtreden

Vi tilbyr

En interessant, meget variert og givende jobb i historiske omgivelser med hyggelige kollegaer. Timelønn etter avtale og pensjonsordninger.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.