I mai konfirmerer de seg i Nidarosdomen. Nå samler de inn penger til rent vann, blant annet gjennom sponsorløp.

Konfirmantene samler inn penger til rent vann under ledelse av kapellan Marie Farstad.

Fram til og med påskeaften kan du være med å bidra. Pengene skal brukes til rent vann for mennesker som ikke har det - for å forhindre sykdommer og nød. Fasteaksjonen, som konfirmantene deltar i, er i regi av Kirkens Nødhjelp.

Nylig løp konfirmantene fra Nidarosdomen 334 runder rundt Lade kirke. De hadde selv skaffet seg sponsorer, foreldre, naboer, tanter, onkler, besteforeldre m.m. som ga et beløp for hver runde konfirmantene la bak seg rundt kirken.

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom eller krig. Kirkens Nødhjelp jobber med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. De jobber for fred og rettferdighet, og for å redde liv.

I fasteaksjonen samler blant andre konfirmantene og Nidaros domkirkes sokn inn penger til dette livsviktige arbeidet, med særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske.

Fra venstre Hans, Jørgen, Julian, Laurits og Jo var ivrige deltakere i sponsorløpet.

Forut for sponsorløpet fikk konfirmantene høre om 15-åringen Deodata, jevnaldrende med dem. Tidligere måtte hun gå flere kilometer for å hente vann to ganger om dagen. Nå, etter å fått tilgang til rent vann, har hun fått det mye bedre.

– Skulle dere gått den samme distansen ville det være som fra Trondheim til Melhus, pekte Markus Frislid på.

Han representerer Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp.

– Det er håp i en dråpe vann. Innsatsen dere gjør gir håp til ekstremt mange, håp for en fremtid, sa Frislid.

Etter at landsbyen Deodata Julius Aniibor (15) i fikk vann er livet hennes blitt mye bedre og hun kan fokusere på skolearbeidet. (Foto: Kirkens Nødhjelp)

Fasteaksjonen forandret livet hennes, fortalte Frislid.

– Rent vann er ikke noe selvsagt for alle. Faren for å dø av å drikke skittent vann er også reelt, sa Frislid til konfirmantene.

– Nå er det deres tur til å å redde liv og forandre verden, sa Frislid før konfirmantene startet sponsorløpet.

Morten Frislid i Changemaker understreker betydningen av konfirmantenes bidrag.