Nye Steinmeyerorgelet 10 år: Feires gjennom hele 2024!

Stumfilmkonserten «Faust», sanger av Erik Bye med orgelbrus og ønskekonsert der du kan sende inn ditt eget ønske, er noen av skattene i jubileumsåret. I tillegg bidrar blant andre Olavsfest aktivt inn med verdenskjente aktører!

Nidarosdomens organister, domkantorene Petra Bjørkhaug og Brita Sjöberg har en drøm for 2024; at akkurat du får med deg en eller flere orgekonserter i jubileumsåret! I år er det nemlig ti år siden en omfattende restaurering av Steinmeyerorgelet, opprinnelig fra 1930, ble «født på nytt» og bredte seg ut som en sommerfugl under rosevinduet. En omfattende restaurering var ferdig.

I jubileumsåret vil Nidarosdomen fylles med enda flere konserter med orgelet som sentral aktør. Og for å gjøre dem enda mer tilgjengelig for enda flere senkes billettprisene i 2024 på orgelkonserter i regi av Nidaros domkirke til 100 kroner for voksne, 50 for honnør og gratis for barn og studenter!

Det nyrestaurerte Steinmeyerorgelet bredte seg ut som en sommerfugl i katedralen i 2014. (Foto: Karina Lein)

Petra Bjørkhaug har hatt et nært forhold til Steinmeyerorgelet siden hun var student på 80-tallet, og har spilt på orgelet både før og etter restaureringen. For henne og de andre organistene i kirka, ble det virkelig et før - da de aldri kjente seg helt trygge på at orgelet ville fungere - og et etter restaureringen.

– Mest av alt skjønte vi at nå begynte en ny tid, og at det ble starten på en ny epoke med orgelkonserter. Og det har det blitt!

Domkantorene Brita Sjöberg (t.v.) og Petra Bjørkhaug håper å se deg på orgelkonsert i 2024. (Foto: Ina Stenvig)

Brita Sjöberg startet som domkantor i 2022. En av grunnene til at hun søkte på jobben, var nettopp Steinmeyerorgelet.

– Med sine fantastiske klanger er det gull! Jeg kom til dekket bord med Nidarosdomens tre fantastiske instrumenter. Å ha tilgang til dem er unikt, sier hun.

Flere orgelkonserter

At det i 2024 er 10 år siden katedralen fikk sitt «nye» orgel, skal feires gjennom hele året. I jubileumsåret blir antallet orgelkonserter økt, med mange spennende samarbeid med andre aktører.

Det startet allerede lørdag 6. januar, med en CD-lansering av det gamle diktet «Draumkvedet» med kvederen Berit Opheim og Petra Bjørkhaug på Steinmeyerorgelet. I mars improviserer Wolfgang Seifen til stumfilmen «Faust», Nidaros domkirke i samarbeid med filmfestivalen Kosmorama og i april framfører Brita Sjöberg verket «Okna» med Geir Morten Øien på trompet.

Første halvår av 2024 byr på mange orgelopplevelser. Høsten 2024 blir ikke dårligere! Følg med i vår nettkalender.

Den store jubileumsmarkeringen skjer i pinsehelgen 17. – 20. mai. Den engelske organisten Martin Baker, som spilte på åpningskonserten i 2014, kommer tilbake og har konsert lørdag 18. mai. I tillegg vil helgen blant annet by på nyskrevet musikk for orgel, der også flere eksterne aktører deltar.

Flere av byens kulturaktører som leier kirka til konserter, for eksempel Luftforsvarets musikkorps og Studentersamfundets Symfoniorkester, velger i år å bruke Steinmeyerorgelet som en fremtredende del i sine konsertprogram. I tillegg er Sommerens internasjonale orgelserie utvidet fra fire til sju konserter.

Steinar Larsen, direktør for Olavsfest mener det er naturlig for dem å delta i feiringen av Steinmeyerorgelet. (Foto: BERRE)

Olavsfest, som arrangeres fra 28. juli til 3. august, ønsker også å bidra aktivt inn mot jubileumsåret. I løpet av vinteren vil festivalen annonsere flere konserter i Nidarosdomen der orgelet spiller en hovedrolle.

– Vi kan love verdenskjente organister som vil belyse instrumentets allsidighet, sier Olavsfest-direktør Steinar Larsen.

– Det er naturlig for oss å være med på feiringen av det fantastiske Steinmeyer-orgelet. Spesielt i et år der festivaltemaet vårt er MAKT. Få ting lyder mektigere enn et kirkeorgel, samtidig kan instrumentet stå som et symbol på kirkens makt gjennom tidene, utdyper han.

– I tillegg vil også Kamfest 22. – 29. september ha konserter i Nidarosdomen der orgelet spiller hovedrollen, opplyser Sjöberg.

Brita Sjöberg «på toppen av» Steinmeyerorgelet (Foto: Ina Stenvig)

16. november er det duket for ønskekonsert. Da kan du ønske deg akkurat den musikken du aller helst vil høre bli spilt på Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. Du kan allerede nå begynne å sende inn ønsker. Se kontaktinfo nederst i saken. Siste frist for musikkønsker er 1. oktober.

Startet hver uke med å finne feil

I mange år før restaureringen av Steinmeyerorgelet ble realisert, var saken varm. Da Bjørkhaug for første gang som student kom til Nidarosdomen for å spille, var det klart at orgelet var overmodent for restaurering. Hun opplevde at orgelet levde sitt eget liv, og de måtte ofte tilkalle fagfolk fra orgelbyggerfirmaet Brødrene Torkildsen fra Åsen for å reparere feil som oppstod.

– Jeg startet hver uke med å finne feil, tekniske ting som ikke fungerte. Belastningen var ekstrem. Den gang, som nå, hadde vi store begivenheter som krevde at orgelet fungerte godt, og uten kompetansen fra Brødrene Torkildsen hadde nok ikke orgelet vært spillbart så lenge som det faktisk var, forteller Bjørkhaug.

Brita Sjöberg (t.v.) og Petra Bjørkhaug er opptatt av å gjøre orgelmusikken i Nidarosdomen tilgjengelig for flest mulig. (Foto: Ina Stenvig)

Arbeidet med restaureringen ble ledet av daværende domkantor Per Fridtjov Bonsaksen i samarbeid med Kirkevergen i Trondheim. En faggruppe ble etablert, og anbudskonkurranse lyst ut. Det sveitsiske orgelbyggerfirmaet Kuhn vant anbudet.

En egen gruppe som skulle arbeide med det økonomiske ble satt ned av Nidaros domkirkes menighetsråd. De fikk med seg kjente aktører fra næringslivet i Trondheim. Det ble startet en innsamlingsaksjon, og solgt orgelpiper til enkeltpersoner. Men, det store løftet kom da Trondheim kommune og domkirkens menighetsråd ga de nødvendige garantiene for å betale kostnadene.

I begynnelsen var orgelet

I løpet av de 10 årene som er gått siden den store restaureringen er orgelet blitt brukt svært mye. Et av konsert-tilbudene som startet opp ganske umiddelbart var serien «I begynnelsen var orgelet», noe som ble en kjempesuksess. Konsertene bestod av et lett tilgjengelig program med stykker som folk kunne gjenkjenne, sammen med noe mer ukjent musikk. Dette førte til en stor økning i publikumsantallet på konsertene. Interessen for lørdagenes orgelmeditasjoner og etterspørselen etter orgelkonserter økte.

Brita Sjöberg liker å «gå inn i» Steinmeyerorgelet. Det er som å møte en venn hun er veldig glad i. (Foto: Ina Stenvig)

Brita Sjøberg viser til at Steinmeyerorgelet utgjør en wow-faktor i rommet.

– Orgelet tar en såpass stor del av rommet, og er dermed en betydelig del av kirkas utsmykning. I tillegg er det unikt at spillepulten står nede på gulvet, understreker hun.

– Ja, det endret den visuelle opplevelsen av rommet med at vi kommer tett på publikum. Før satt vi jo langt unna dem. Det skaper en helt annen dynamikk. I tillegg er det fint for oss å sitte nærmere dirigenten på konserter, sier Bjørkhaug.

Katedral og orgelklang

Høsten 2014 fikk menigheten en forespørsel fra «Den kulturelle skolesekken» om å lage et opplegg for byens femteklassinger i Nidarosdomen som inkluderte orgel. Sammen med formidlingskonsulent Åse Huseth i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider laget Bjørkhaug et opplegg som inneholdt både klassisk musikk, film-musikk og melodier fra sanger som var kjente for elevene. I løpet av sju år tok de imot nærmere 15 000 av Trondheims sjetteklassinger til «Katedral og Orgelklang».

– Å formidle orgelmusikk til barn, unge og nye målgrupper er viktig for oss, så dette ønsker vi å fortsette med, sier Bjørkhaug.

Se og hør Steinmeyerorgelet i starten og slutten på denne filmen.

En annen målgruppe er studenter, både som publikum, men også at de av dem som studerer kirkemusikk skal få øve og spille konserter på Steinmeyerorgelet.

– At de skal inspireres av et slikt unikt instrument, ønsker vi å bidra til, understreker Bjørkhaug.

Sjöberg fremhever orgelet som lettspilt, lett å håndtere med et datasystem som er godt å bruke.

– Her finnes alle klangmuligheter, alt du har behov for av repertoar. I noter står det antydet hvilke stemmer du skal bruke ut fra tiden komponisten levde i, og i Steinmeyerorgelet har du jo alt! Det er på mange måter et universalorgel, peker hun på.

«Blowed away»

Som en del av restaureringen av orgelet, ble det også gjort en ny intonering hvor pipenes klang ble individuelt justert.

– Jeg husker flere av registrene før de ble intonert på nytt, hvor mye hardere og spissere i klangen de var. Noen av dem var nærmest umulig å bruke, da de skilte seg sånn ut fra helheten. Nå er alt intonert slik at de er en del av en stor klang. I tillegg fungerer endelig alt det tekniske ved orgelet, peker Bjørkhaug på.

At orgelet er «lettspilt» betyr ikke at de ikke trenger å øve. Begge domkantorene i Nidarosdomen øver masse, og ofte på kveldstid da kirken er «ledig».

– Ja, det tar tid å velge ut klanger, forberede. Men, når orgelet er så godt, er det enklere å få det til å høres vakkert ut, sier Sjöberg.

Steinmeyerorgelet består av nærmere 10.000 piper. Blant dem kjenner Brita Sjöberg seg hjemme. (Foto: Ina Stenvig)

At de får det til å lyde vakkert, er det ingen tvil om.

– Jeg har møtt sangere jeg har samarbeidet med som har blitt «blowed away» av kraften fra orgelet. En solist begynte nesten å gråte fordi hun opplevde det som så stort, forteller hun.

– Hit kommer gjester fra mange land. De er alle like begeistret, legger Bjørkhaug til.

Mange, fra inn- og utland, ønsker å komme for å spille på orgelet, og under Orgelfest i 2023 gjestet den unge stjerneorganisten Anna Lapwood Trondheim, og spilte konsert på Steinmeyerorgelet.

– Hun elsket å spille på det, forteller Sjöberg.

Under Orgelfest 2023 spilte stjernorganisten Anna Lapwood på Steinmeyerorgelet. I etterkant brukte hun god tide på å skrive autografer til de mange publikummerne. (Foto: Karina Lein)

I løpet av en uke kommer det gjerne flere henvendelser. Påtrykket er så stort at det ikke er mulig å ta imot alle som ønsker det. Hadde de hatt anledning til å la alle som ønsker det spille på Steinmeyerorgelet, ville det nok ifølge domkantorene være orgelbrus i Nidarosdomen døgnet rundt året rundt.

Sjöberg synes det er en fryd å spille på orgelet.

– Ja, det er et helt fantastisk instrument, sier Sjöberg.

Hun er også ofte inne i orgelet for å stemme enkeltpiper og sjekke om alt står bra til.

– Jeg opplever det som jeg går inn i en venn, en venn jeg er veldig glad i, smiler Sjöberg.

Aldri ferdig med å utforske

Bjørkhaug er også glad i Steinmeyerorgelet, og er spesielt i enkelte stemmer og klangfarger.

– Det gjelder ikke bare de store med den voldsomme kraften, men for eksempel noen utrolig vakre fløyter, eller den fine obo-stemmen, smiler hun.

Hun skulle gjerne hatt enda flere timer i fred og ro sammen med orgelet.

– Det er så mye å utforske. Nå har jeg spilt på det i ti år, men å sette sammen klangfarger, det blir jeg aldri ferdig med.

Da Sjöberg startet jobben som domkantor i Nidarosdomen, brukte hun mye tid for å sette seg inn i hvor alle pipene står, hvordan det fungerer. Hun synes det er fantastisk å få ta del i et slikt instrument. I likhet med Bjørkhaug brenner også hun for å få orgelmusikken ut til folket.

– Noe så fantastisk bør jo alle få ta del i, sier hun.

En kortversjon av Nidarosdomens orgelhistorie.

At billettprisene på orgelkonsertene i Nidarosdomen nå senkes, håper hun bidrar til at enda flere kommer på orgelkonserter.

– Det blir kjempespennende å se!

Konsertene i jubileumsåret er ifølge Sjøberg noe for alle, variert med både lett tilgjengelig musikk og noe som kanskje oppleves som litt mer krevende.

Steinmeyerorgelet er også svært mye brukt i gudstjenestene i Nidarosdomen.

– Det er det velegnet til. Orgelet skal etterligne et orkester, spilt av kun en person, og det kan ha en så kraftfull klang at det støtter opp om menighetens sang, peker hun på. Når Steinmeyerorgelet kobles sammen med Brødrene Torkildsens kororgel fyller det hele katedralen.

Hun tror også at orgelmeditasjonene hver lørdag har økt trondhjemmernes interesse for orgelet. Her er det gratis å komme inn for å høre orgelmusikk.

– Mange har allerede vært innom, og jeg håper enda flere tar turen i jubileumsåret, sier Sjøberg.

For jubileumsåret og for de neste ti årene drømmer de to domkantorene i Nidarosdomen om masse folk på orgelkonserter.

– Mange veldig gode organister står i «kø» for å få spille på Steinmeyerorgelet!

Tekst: Karina Lein, kommunikasjonsrådgiver Nidaros domkirkes sokn

(Foto: Frank Foss)

Ønskekonsert

16. november er det duket for ønskekonsert. Da kan du ønske deg akkurat den musikken du aller helst vil høre bli spilt på Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. Send inn ditt ønske innen 1. oktober 2024 til:

Brita Sjöberg bs877@kirken.no