Vi gleder oss til å møte konfirmantkullet 2025! Undervisningen starter i september.

Sammen skal vi blant annet reflektere over tro og tvil, rett og galt, Gud og mennesker - om deg og meg, om livet. I november er vi på leir!

Nidaros domkirke sokn tilbyr konfirmantundervisning og konfirmasjon til de som bor i soknet.

I tillegg gis medlemmer av Nidarosdomens gutte- og jentekor, samt elever ved Birralee International School anledning til å delta i våre konfirmasjonsforberedelser og/eller selve konfirmasjonsgudstjenesten.

Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

Nidarosdomens jentekor synger under konfirmasjonsgudstjenesten i Nidarosdomen 11. mai 2025. Foto: BERRE

Konfirmasjonsdatoene i 2025 er lørdag10. mai ca. kl. 15.00 (eksakt tidspunkt avklares nærmere) og 11. mai kl. 11.00.

Leir på Mjuklia

De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdager, samt noen helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i løpet av året.

De fire menighetene Lade, Lademoen, Bakklandet og Nidaros domkirkes sokn har felles leir på Mjuklia på Berkåk. For mange er dette konfimantårets høydepunkt. I år arrangeres leiren 8.-10. november. En del av det øvrige programmet er også sammen med konfirmantene fra Lade og Bakklandet/Lademoen, som ved miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og i forbindelse med Fasteaksjonen.

Ytterligere informasjon kommer etter at du har meldt deg på til konfirmasjon. Vi gleder oss til å møte konfirmantkullet 2025!

Les mer om konfirmasjon i Den norske kirke HER