Nå kan besøkende i Nidarosdomen oppleve steinskulpturer, glassmalerier, vakre hvelv og bueganger som hittil har vært skjult i mørket.

Nidarosdomen har i alle år vært kjent som «den mørke katedralen». Den mørke klebersteinen og de mørke glassmaleriene, kombinert med gammeldags og mangelfull belysning, har gjort at katedralen har fremstått som veldig mørk innvendig. Takket være uunnværlige bidrag fra ulike offentlige og private givere, har nasjonalhelligdommen nå fått en belysning som synliggjør katedralens fantastiske kunst og arkitektur.

Fra «gatebelysning» til stemningsbelysning

Siden 2017 har lysdesigner Erik Selmer jobbet med å erstatte den gamle belysningen fra 1960-tallet med en ny belysning som fremhever arkitekturen i nasjonalhelligdommen.

- Det gamle lyset i Nidarosdomen var i prinsippet en avansert form for gatebelysning, sier Selmer. Lyset som var rettet mot det rosa marmorgulvet, ble reflektert opp mot veggene slik at kirken så ut som om den var bygget av sandstein. Kirken var mørk, og alle de vakre detaljene og skulpturene var lite synlige.

De gamle pendlene og lysekronene fra 1960-tallet er nå fjernet. Kilometervis med kabler er blitt trukket, og rundt 1700 nye lyspunkter er montert høyt og lavt i katedralen. En stor jobb er gjort med å programmere og finjustere ulike stemninger, som skal sikre en stemningsfull ramme rundt gudstjenester, konserter og omvisninger. Selmer er fornøyd med resultatet.

- Alt lyset kan kobles sammen og dempes, eller økes i styrke, for å vise det som bør fremheves og skape ulike stemninger. En rekke forskjellige lyssettinger for gudstjenester, orgelkonserter og korkonserter er nå programmert inn i et styringstablå der de ansatte i Nidarosdomen enkelt kan trykke på den knappen som aktiviserer den lyssettingen de ønsker.

En utfordrende jobb for prosjektgruppa

Marie Louise Anker fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er prosjektleder for det omfattende arbeidet. I tillegg til lysdesigner Selmer, har Marie en hel rekke eksperter med på laget; sivilingeniør elektro Silje Ausen Årseth fra SWECO, en rekke dyktige elektrikere fra NTE og lysprogrammerer, Sivert Lundstrøm, med lang erfaring fra Trøndelag Teater. Både smeder, murere og snekkere fra NDR bidratt i gjennomføringen av prosjektet, og i tillegg har NDRs Jan Tøndelstrand koordinert det daglige arbeid i installeringen av prosjektet samtidig med at kirken skulle holdes i daglig drift.

- Vi arbeidet i et fellesskap om å finne svar på utfordringene om så få varige spor etter oss som mulig, sier Marie Louise. Gruppen hadde skjulte ressurser som kom fram i denne prosessen alle bidro med engasjement og pågangsmot. Vi hadde strenge rammer for hva vi kunne gjøre og hvordan vi kunne gå fram i dette viktige historiske kulturminnet, sier Marie Louise. Fysiske spor etter oss skal være minimale for ettertiden. Det er byggets arkitektur og historie, og kirkelige symbol som skal være fokus. Lyset i seg selv skal øke vår bevissthet om arkitekturen og verdigheten bygget har, ikke installasjonene.

Ny belysning vil også gjøre det veldig mye enklere og mye mindre kostbart å sende gudstjenester og konserter fra Nidarosdomen på TV. Julegudstjenestene i Nidarosdomen vil overføres direkte på NRK både julaften og første juledag. Da kan hele Norge oppleve katedralens fantastiske arkitektur på en ny måte.