I Nidarosdomens høyder finnes det små, skjulte rom som publikum ikke har tilgang til. Men selv disse skjulte rommene må restaureres og vedlikeholdes. Håndverkerne i Bygghytta ved Nidarosdomen er akkurat i mål med restaureringen av Millenniumskapellet, som ligger i det nordre vestfronttårnet.

En gjemt skatt
Millenniumskapellet ligger høyt oppe i nordre vestfronttårn under de store kirkeklokkene – på høyde med rekken av kongestatuer på Vestfronten. Kapellet er sjeldent i bruk, men det hender av og til at pilegrimsprest, Einar Vegge, holder pilegrimsmesse for små grupper av pilegrimsvandrere her.

Uværet Gyda
Under uværet Gyda i januar 2022, ble Milleniumskapellet påfjført store skader. Håndverkere fra Bygghytta ved Nidarosdomen har tettet lekkasjen, fjernet skadet puss, og hvittet hvelvet på nytt.

Reparasjoner i hvelvene

Murere fra Bygghytta har i løpet av det siste året jobbet sammen med taktekker og blikkenslager med å utbedre tettingen over hvelvet, for å stoppe fukt fra å trenge inn på nytt. Salter og skadet puss er fjernet, og hvelvkappene er pusset og hvittet på nytt. Resultatet er blitt veldig bra. Kapellet har flotte blyglassvinduer laget av Oddmund Kristiansen, og er det eneste stedet i Nidarosdomen man finner dekorerte skulpturer og ornamenter. De fem toppsteinene, som låser ribbene til hvelvkappene er alle malt i sterke farger, slik man antar var vanlig i middelalderen.

Glassmaleriene i høyden
Milleniumskapellet har vakre blyglassvinduer av Oddmund Kristiansen. Han har utført glassmalerier i Mikaelskapellet (1954), Mariakapellet (I979), Olavskapellet (1980) og i Vestfronttårnet (ca. I985).

Trondheimsrosen
I hvelvet i Millenniumskapellet finnes dekorerte steiner, som er malt i sterke farger. Disse er et resultat av en konkurranse i Bygghytta. Sluttsteinen i midten av hvelvet forestiller Trondheimsrosen. Den er omkranset av markblomster fra de 14 kommunene i tidligere Sør-Trøndelag.