Bygghytta ved Nidarosdomen er i gang med et nytt stort restaureringsprosjekt. Nå er det fasaden på Nidarosdomens sørgavl som skal kartlegges og dokumenteres, og forvitret stein skal byttes ut. Dette vil dessverre medføre en del støy. Vi beklager ulempen for våre besøkende.

Nidarosdomen har over tid slitt med stein som faller ned på grunn av kombinasjonen kleberstein av dårlig kvalitet og et villere og våtere klima. Problemet er mest kritisk på sørsiden av katedralen, derfor er det gjort endringer i restaureringsplanen, og det er bestemt at man skal ha fokus på de mest kritiske områdene først.

Kleberstein fra Mosjøen viste seg å være av dårlig kvalitet

I løpet av 1890-tallet ble fasaden på sørgavlen restaurert med bruk av store mengder kleberstein fra Bjørnålibruddet i Mosjøen. Dessverre har det vist seg at denne spesifikke klebersteinen forvitrer relativt raskt. Dette skylles bergsprengninger og kalkårer som forvitrer når de blir utsatt for vær og vind. Over tid resulterer dette i sprekkdannelser og økt fare for at stein løsner og faller.

Mange steinblokker må erstattes

Etter flere måneder med kartleggings- og dokumentasjonsarbeid, er håndverkerne i Bygghytta nå klare til å starte selve restaureringen. Mange steinblokker må byttes ut og erstattes, og dette vil nødvendigvis involvere meislingsarbeid som vil føre til en del støy i kirken.

Restaureringen skal sikre at katedralen forblir en trygg og imponerende del av vår kulturarv for kommende generasjoner.

Arbeidet vil pågå på dagtid i høst og utover vinteren.