Høymesse med dåp og kirkekaffe

Alle er hjertelig velkommen til høymesse i Nidarosdomen. Her kan vi søke kraft og inspirasjon for oss selv, samtidig som vi bærer hele verden med oss i bønn. Et av kirkens mange kor leder sangen med både klassisk og moderne kirkemusikk. Denne søndagen gleder vi oss spesielt til å ta imot tre barn og deres familier til dåp, og vi inviterer alle til en kopp kaffe eller te i kirka etter høymessen.

Denne søndagen er den andre i åpenbaringstiden, en periode i kirkeåret. Åpenbaringstiden er tiden mellom jul og faste. Åpenbaringstiden starter første søndagen etter nyttår. I åpenbaringstiden tematiserer kirken bibeltekster som viser forskjellige sider ved hvem Jesus er.

Første søndag i hver måned er det kirkekaffe i Nidarosdomen etter høymessen. Her forteller diakoniarbeider Mari Brækken litt om den.

Dagens offerformål

I høymessen markerer vi Bønneuka i Trondheim, arrangert av Trondheim kristne råd. Bønneuka er et felleskirkelig arrangement som ønsker å samle mennesker på tvers av kirkesamfunn og generasjoner til felles bønn for hverandre og for byen og landet vårt. Det er mulig å gi en gave til Bønneuka med Vipps til 85 001 eller med kontanter ved utgangen.

Nattverdbordet er åpent for alle. Utdelingen skjer på to måter:

 • Framme ved alteret tar med med seg et beger på vei frem til alterringen. Her kneler man og mottar først brødet, som man spiser, og deretter vinen i begeret. Brukte beger settes på sidebord.
 • Ved døpefonten og evt. andre steder i kirken mottar man brødet, og dypper det deretter selv i vinen før man spiser det.

I Nidarosdomen er det alltid glutenfritt brød og alkoholfri vin.

Medvirkende

 • Vikarprest Øyvind Heggland
 • Korgruppe fra Nidaros domkor
 • Domkantor Karen Haugom Olsen
 • Organist Thomas Berg-Juul
Vikarprest Øyvind Heggland er tilbake! Les gjerne intervjuet med ham fra forrige gang han vikarierte i Nidarosdomen.

– Nidarosdomen griper meg!

Søndag 18. juni har vikarprest Øyvind Heggland sin første preken i katedralen. Da reflekterer han over det å bli regnet med. – Hvem inviterer vi for eksempel til våre middagsselskaper, spør Heggland.

Les mer

Musikk i gudstjenesten

Salmer:

 • Inngangssalme: 588 Vi samles til dåp
 • Bibelsk salme: 920 Herren er mitt lys
 • Salme e. preken: 583 Anden over vatnet sveiv
 • Offertoriesalme: 614 Vår lovsang skal møte deg
 • Kommunionssalme: 103 Det finnes en dyrebar rose
 • Utgangssalme: 101 Kristus er verdens lys

Koret fremfører:

 • Sekvens etter evangeliet: Purcell: Alleluia
 • Motett ved nattverden: Schütz: Ich bin eine rufende Stimme

Praktisk informasjon

Inngang:

 • Nordinngangen - mot Munkegata/Torget
 • Åpner ca kl. 10:00

Gudstjenesterom:

 • Langkoret (østre del av kirke) - Høyalteret
 • Åpner ca kl 10:30

Barnekrok:

 • Bord med tegnesaker og bøker i søndre tverrskip, midt i kirken

Toalett:

 • I kjeller - nedgang i søndre sideskip (rett sør Korsalteret)
 • HC-toalett: Heis like sør for orgelet helt vest i kirken

Tilrettelegging:

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (blå bok - uten noter)
 • Teleslynge i hele kirken - fungerer best om man sitter lengst frem mot alteret

Det er gratis inngang til alle gudstjenester.