Sommerens internasjonale orgelserie 2024/International organ summer series 2024

Vi ønsker velkommen til Sommerens internasjonale orgelserie. I forbindelse med 10-årsjubileet for restaurering av Steinmeyerorgelet inviterer vi til sju konserter onsdag kl. 18.30 med egne, nasjonale og internasjonale organister. Denne onsdagen spiller Hanna Marie Carding fra Oslo.

IN ENGLISH

We welcome you to International organ summer series 2024. This year marks ten years since the Steinemeyer organ was fully restored. We celebrate this with, among other things, seven organ concerts this summer - all at Wednesdays at 18.30. This Wednesday Hanna Marie Carding from Oslo.

Hannah Marie Carding studerte sang ved Barratt Due Musikkinstitutt, og kirkemusikk og orgelspill ved Norges Musikkhøgskole. I 2019 fullførte hun sin mastergrad i solistisk orgelspill, under ledelse av professor Terje Winge. Siden da har hun etablert seg som en ettertraktet konsertorganist med soloopptredener i domkirker og konserthus, hun har turnert med Norges Ungdomssymfoniorkester, og senere i 2024 skal hun representere Norge ved Nordisk Kirkemusikksymposium i Danmark. Sammen med Kristoffer Myre Eng har hun også startet en orgelduo som spesialiserer seg på konserter spesielt tilrettelagt for barn og unge, som opptrer jevnlig landet rundt. I tillegg til sitt virke som frilanser er Hannah for tiden ansatt som organist i Grønland kirke i Oslo. Hun er også kjent fra NRK-serien Presten, der hun spilte rollen som organisten.

IN ENGLISH

Hannah Marie Carding studied singing at Barratt Due Institute of Music, and organ and church music at the Norwegian Academy of Music. In 2019 she completed her Master's degree in solo organ performance, under the guidance of professor Terje Winge. Since then she has performed at many of Norway's leading cathedrals and concert halls, and toured with the Norwegian Youth Orchestra, and later this year she is representing Norway at the Nordic Church Music Symposium in Denmark. Together with Kristoffer Myre Eng she has created an organ duo which specialises in organ concerts for children and young people, and they regularly perform concerts around Norway. As well as working freelance, Hannah is the organist at Grønland church in Oslo.

Konserter Sommerens internasjonale orgelserie

26. juni - Petra Bjørkhaug, domkantor Nidaros domkirke

3. juli - Hanna Marie Carding, Oslo

10. juli - Johann Friedrich Röpke, Altenburg/Tyskland

17. juli - Erling With Aasgård, Trondheim

7. august - Luca Akaeda Santesson, Lyon/Frankrike (ECHO Young Organist of the Year 2024)

14. august - Brita Sjöberg, domkantor Nidaros domkirke

21. august - Gerhard Brooks, London/England

Conserts International organ summer series 2024

June 26 - Petra Bjørkhaug, cantor of Nidaros Cathedral

July 3 - Hanna Marie Carding, Oslo

July 10 - Johann Friedrich Röpke, Altenburg/Germany

July 17 - Erling With Aasgård, Trondheim

August 7 - Luca Akaeda Santesson, Lyon/France (ECHO Young Organist of the Year 2024)

August 14 - Brita Sjöberg, cantor of Nidaros cathedral

August 21- Gerhard Brooks, London/England

Praktisk informasjon

• Unummererte plasser

• Det er teleslynge i hele kirken. Dette fungerer best om man sitter lengst framme, mot alteret. Korsang og orgel er akustisk og forsterkes ikke.

• Rullestolplass med tilhørende ledsagerplass lengst fremme

• HC-toalett finnes i kjelleren - med heis ned like sør for hovedorgelet (under rosevinduet) i vest.

Practical information

• Unnumbered spaces

• There is a telephone loop throughout the church. This works best if you sit at the front, towards the altar. Chorus and organ are acoustic and not amplified.

• Wheelchair space with an accompanying companion space at the front

• HC toilet is in the basement - with a lift down just south of the main organ (under the rose window) in the west.