– Jeg er veldig glad i samtalene som oppstår om livet, troen og alt som berører undring og refleksjon, sier «konfirmant-prest» Marie Farstad. Nå er det åpnet for påmelding til konfirmasjon 2022.

Å møte å bli kjent med ungdommene, er det hun liker aller best med å være «konfirmant-prest».

– I tillegg er det så fint når vi klarer å gi dem gode opplevelser i kirkerommet, på leir og i gruppene, sier hun.

Til høsten konfirmeres årets kull. Samtidig starter undervisningen for nye konfirmanter. Under Konfirmasjon på denne nettsiden er det nå lagt ut påmeldingslink og konfirmantbrosjyre 2022. Her får du også ti gode grunner til å konfirmere seg.

Marie Farstad
Kapellan Maria Farstad sammen med to av årets konfirmanter Anea Mørch Schell (t.h) og Sara Bjørgum. Anledningen er årets fasteaksjon der konfirmantene løp rundt Nidarosdomen til inntekt for rent vann for alle barn.

– I brosjyren som sendes ut til ungdommene i soknet i forkant av konfirmantundervisningen, står det at du som konfirmant får lære mer om deg selv. Hvordan får du som konfirmant lære mer om deg selv?­

– Som konfirmant får du lære mer om deg selv gjennom refleksjon og samtaler rundt det å være menneske, hvilke verdier du har, hva som er viktig for deg som menneske. Du får også tenkt på eksistensielle spørsmål om liv, død og tro m.m. Samtidig får du lære mer om deg selv gjennom fellesskap og samhandling med andre, gjennom spennende aktiviteter på leir og gjennom deltagelse på aktiviteter for mennesker i Vår Frue kirke og gudstjenester i Nidarosdomen.

Konfirmasjon, tro og tvil

– I brosjyren står det også at du kan ha utbytte av å være konfirmant selv om du ikke tror, eller er en tviler. Hvordan da?

– Du kan ha stort utbytte av å være konfirmant selv om du ikke tror på Gud eller tviler. Konfirmasjonstiden handler om kristen tro og praksis på måter som gjør at du blir kjent med viktige sider av vår kulturarv som nasjon. Du får reflektert over allmennmenneskelige tema rundt verdier, å være menneske og medmenneske, forvaltning av naturen, etikk og mer til. Som konfirmant får du også erfare mange fine ting i fellesskap med andre.

Marie Farstad

Kapellan Marie Farstad håper på en koronafri konfirmasjonstid i 2022.

– I konfirmantbrosjyren står det også at et av høydepunktene i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn for konfirmanten. I bønnen ber du som prest Gud om å velsigne konfirmantene og styrke dem på deres vei videre i livet. Hva opplever du som prest at du gir konfirmanten når du leser denne bønnen?

­– Å få lov til å be for konfirmantene er definitivt en stor ting. Det kjennes som å gi dem det beste for livsveien videre, en bevissthet om at den Gud kirken snakker om er en Gud som ser på dem med en uendelig kjærlighet og heier på dem. Når vi ber disse bønnene så legger vi den enkelte konfirmant og dens liv frem for Gud og ber om Guds velsignelse, hjelp, kraft, styrke eller mot.

Konfirmasjonsleir
Kapellan Marie Farstad har stor tro på at det blir konfirmasjonsleir på Mjuklia i Berkåk i 2022. Her fra leiren i 2019.

– Har tro på leir i 2022

– I korona-tiden har det ikke vært konfirmant-leir. Tror du det blir i 2022?

– Ja, jeg er ganske sikker på at det blir leir til høsten. Da reiser vi 12. november til Mjuklia leirsted på Berkåk. Det er nok den største opplevelsen for konfirmantene hvert år, og har vært et stort savn for dem som gikk glipp av det i år.

– Hvordan har det for øvrig opplevdes å være «konfirmant-prest» i koronatiden? Har du på noen måte kommet nærmere konfirmantene?

– Konfirmasjonstiden oppleves på en del punkt definitivt mer krevende i koronatiden, med med kohorter og utsettelser av møtepunkt m.m. Samtidig har jeg lagt inn en og flere vandringer med en og en konfirmant, da går vi rundt Marinen og avslutter inne i Domen med lystenning for konfirmanten eller for noe eller noen konfirmanten vil tenne lys for. Disse vandringene og samtalene har opplevdes meningsfulle og fine.

– Har du et spesielt godt minne fra konfirmant-tiden i 2020/21? – Ja, vandringene har vært et høydepunkt, og gleden hos konfirmantene når vi hadde en «hjemmeleirdag» nylig, så fint å se når de har det kjekt sammen. Et helt spesielt minne er en av søndagene tidligere i mai. Da ble en av konfirmantene døpt sammen med sine to småsøstre. Det var sterkt og vakkert!

Tekst og foto

Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med kapellan Marie Farstad

976 12 064 mf383@kirken.no