Læhkoeh biejjine - vuorbbe biejvijn- lihkku beivviin - gratulerer med dagen! Lørdag 6. februar feires Samenes nasjonaldag. Den markeres blant annet med digital gudstjeneste fra Nidarosdomens samiske alter.


Herborg Finnset

– Det skjer mange gode prosesser knyttet til identitet og felleskap i landet vårt. Vi opplever en fornyet interesse for og oppvåkning av samisk identitet, sier biskop Herborg Finneset i sin hilsen på dagen.

Les hele hilsenen her

Gudstjenesten kan du se her.

Den er et samarbeid mellom Saemien Åålmege - Samisk menighet i sørsamisk område, Nidaros domkirke og Vår Frues menighet og Nidaros bispedømme.

Biskop i Nidaros Herborg Finnset og prest i sør-samisk område Einar Bondevik er liturger. Domkantor Magne Harry Draagen er musikalsk ansvarlig, Thomas Gælok er solist og medlemmer i studentforeningen Saemien Studeenth Tråantesne deltar i forbønn og tekstlesing.

(Kilde: Den norske kirke Nidaros)

Samisk alter

Det samiske alteret i Nidarosdomen ble innviet 6. februar 2017, under Tråante – 100-årsjubiléet for samenes første landsmøte i Trondheim.

Les mer her
Samisk flagg med hilsen

Lær deg å lage en rundflette, syng bordverset på et av de samiske språkene eller hvordan du kan gratulere på de ulike språkene!

(Foto: Thom Reijnders)

Les mer om det her


Røros kirke

Digital sending fra Røros på Samenes nasjonaldag. Andakt og bønner på sørsamisk, tekstet på norsk. Ved sokneprest Harald Hauge. Legges ut kl 12.00.

Her kan du høre den


Samisk flagg

Digital sending fra Snåsa på Samenes nasjonaldag. Andakt der ungdommene i Gieleviehkie leser evangelieteksten på samisk, sokneprest John Gunnar Krogstad holder en preken.

Her kan du høre andakten