Utleie i Erkebispegården

I mer enn 800 år har Erkebispegården vært arena for viktige beslutninger og storslagne fester.